หัวข้อกิจกรรม อ่าน
ขอแสดงความยินดีกับนายกฤตนัย ทองแก้ว นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก 9 ม.ย. 67 14:56:39
 ขอแสดงความยินดีกับนายกฤตนัย ทองแก้ว นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก
5
กีฬายังมีแบ่งสี?????????????แต่ความรักที่มีให้เธอนี้ไม่เคยแบ่งใคร????????? ???? 9 ม.ย. 67 14:34:22
 กีฬายังมีแบ่งสี?????????????แต่ความรักที่มีให้เธอนี้ไม่เคยแบ่งใคร????????? ????
6
18 ? 19 กันยายน 66 นำโดย ผศ.ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 9 ม.ย. 67 14:27:58
 18 ? 19 กันยายน 66 นำโดย ผศ.ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6
14 ก.ย. 66 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมประชุมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน ร่วมกันระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการกับห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมดิจิทัล 9 ม.ย. 67 14:22:16
 14 ก.ย. 66 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมประชุมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน ร่วมกันระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการกับห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมดิจิทัล
5
11 ก.ย. 66 ผศ.ประกายดาว พันธ์พิพัฒน์ และ อ.ศิโรรัตน์ พลไชย นำนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี 9 ม.ย. 67 14:17:27
 11 ก.ย. 66 ผศ.ประกายดาว พันธ์พิพัฒน์ และ อ.ศิโรรัตน์ พลไชย นำนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
4
11 กันยายน 2566 สาขาวิชาการบัญชีโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ฤติมา มุ่งหมาย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 9 ม.ย. 67 14:14:18
 11 กันยายน 2566 สาขาวิชาการบัญชีโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ฤติมา มุ่งหมาย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
4
8 ก.ย. 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 9 ม.ย. 67 14:09:53
 8 ก.ย. 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
5
5 ก.ย. 66 ผศ.วันวิสา มากดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ชวนคุย ชวนคิด ชวนทำ โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 9 ม.ย. 67 14:06:56
 5 ก.ย. 66 ผศ.วันวิสา มากดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ชวนคุย ชวนคิด ชวนทำ โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
4
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ?ชวนคุย ชวนคิด ชวนทำ? ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล 9 ม.ย. 67 14:03:11
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ?ชวนคุย ชวนคิด ชวนทำ? ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล
3
4 ก.ย. 66 พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้าฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 9 ม.ย. 67 13:57:34
 4 ก.ย. 66 พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้าฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
3
4 ก.ย. 66 พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบเหรียญรางวัล เหรียญทองเกียรตินิยม และเหรียญเงินเกียรตินิยมแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ? ๒๕๖๔ 9 ม.ย. 67 13:40:27
 4 ก.ย. 66 พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบเหรียญรางวัล เหรียญทองเกียรตินิยม และเหรียญเงินเกียรตินิยมแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ? ๒๕๖๔
3
2 ก.ย. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 9 ม.ย. 67 13:37:12
 2 ก.ย. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
3
๑ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารนักศึกษา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ?เอิ้นต่าว ขวัญเจ้า ๑๐๙ ช่อพะยอม 9 ม.ย. 67 13:35:11
 ๑ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารนักศึกษา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ?เอิ้นต่าว ขวัญเจ้า ๑๐๙ ช่อพะยอม
3
๑ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารนักศึกษา จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และถวายสัตยาธิษฐาน ปฏิญาณตน 9 ม.ย. 67 13:31:09
 ๑ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารนักศึกษา จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และถวายสัตยาธิษฐาน ปฏิญาณตน
3
31 สิงหาคม 2566 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ร่วมโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี 9 ม.ย. 67 13:21:16
 31 สิงหาคม 2566 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ร่วมโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี
3
การประกวด SMART FRESHY BOY & GIRLS 2023  BBA SMART FRESHY LGBTQ+ 2023  น้องหล้าคำแพง 2566 9 ม.ย. 67 11:53:41
 การประกวด SMART FRESHY BOY & GIRLS 2023 BBA SMART FRESHY LGBTQ+ 2023 น้องหล้าคำแพง 2566
3
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ไกด์อาสา ต้อนรับ ให้บริการ และให้ความรู้ สำหรับน้องๆ นักเรียนที่เข้าทัศนศึกษา และนักท่องเที่ยวที่เข้าชมเยี่ยมชมสัตว์ชนิดต่างๆ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี 9 ม.ย. 67 11:05:02
 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ไกด์อาสา ต้อนรับ ให้บริการ และให้ความรู้ สำหรับน้องๆ นักเรียนที่เข้าทัศนศึกษา และนักท่องเที่ยวที่เข้าชมเยี่ยมชมสัตว์ชนิดต่างๆ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี
4
24 สิงหาคม 2566อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ กับ #การตลาดออนทัวร์66 เปิดประสบการณ์ การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 9 ม.ย. 67 11:01:01
 24 สิงหาคม 2566อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ กับ #การตลาดออนทัวร์66 เปิดประสบการณ์ การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
3
 24 ส.ค. 66 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 9 ม.ย. 67 10:58:35
  24 ส.ค. 66 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
2
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ 9 ม.ย. 67 10:55:27
 รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ
2
16 ส.ค. 66 สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ CME Biz War 2023 9 ม.ย. 67 10:51:57
 16 ส.ค. 66 สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ CME Biz War 2023
2
20 ส.ค. 2566 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม?โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพด้านการตลาด [MKT] 9 ม.ย. 67 10:48:33
 20 ส.ค. 2566 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม?โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพด้านการตลาด [MKT]
3
18 ส.ค. 66  ณ ห้อง MBA ชั้น 1 อาคารเรียน 6 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการด้านการตลาด Marketing knowledge Contest 2023  9 ม.ย. 67 10:44:57
 18 ส.ค. 66 ณ ห้อง MBA ชั้น 1 อาคารเรียน 6 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการด้านการตลาด Marketing knowledge Contest 2023
3
16 ส.ค. 66 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดการพูด 9 ม.ย. 67 10:42:55
 16 ส.ค. 66 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดการพูด "เวทีทอล์ค" ในหัวข้อ "พูดอย่างไร สร้างแรงบันดาลใจได้ ณ ตึก อินทนิล ชั้น 3
2
16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลรางวัลแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ CME  BIZ WAR 2023 9 ม.ย. 67 10:36:19
 16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลรางวัลแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ CME BIZ WAR 2023
3