หัวข้อกิจกรรม อ่าน
8 มี.ค. 60 13:57:29
 การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน
1163
8 มี.ค. 60 11:12:16
 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
1151
2 มี.ค. 60 14:16:34
 ประชุมการจัดการขยะ
1182
28 ก.พ. 60 14:18:12
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2
1179
24 ก.พ. 60 15:19:52
 นำเสนอรายงานพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
1205
23 ก.พ. 60 14:45:03
 นิเทศศาสตร์ 4.0
1217
23 ก.พ. 60 10:53:49
 ประชุมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าฯ
1157
22 ก.พ. 60 13:56:52
 รับมอบถังขยะส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
1156
21 ก.พ. 60 15:52:41
 ประชุมการพัฒนาระบบงานสารบรรณ
1166
21 ก.พ. 60 13:44:54
 ประชุมสรุปผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
1205
21 ก.พ. 60 13:41:34
 น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
1156
21 ก.พ. 60 13:37:22
 พิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
1147
15 ก.พ. 60 21:28:26
 การบัญชี และคอมฯ ธุรกิจ รองอันดับ 2 แข่งขันทักษะ
1269
15 ก.พ. 60 21:26:00
 ศึกษาดูงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์
1214
15 ก.พ. 60 21:20:17
 การจัดการงานเอกสารสำหรับงานจัดเก็บภาษี
1168
15 ก.พ. 60 21:12:51
 วันราชภัฏ
1193
15 ก.พ. 60 21:04:32
 พิธีอุปสมบทหมู่
1176
15 ก.พ. 60 20:47:36
 พิธีบวชนาค
1176
9 ก.พ. 60 15:00:12
 ประชุมคลัชเตอร์ฯ ครั้งที่ 1/2560
1207
9 ก.พ. 60 10:36:54
 ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ แต่ง "บัลลังก์ดอกไม้"
1211
8 ก.พ. 60 14:49:13
 ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1194
8 ก.พ. 60 14:22:09
 เสริมสร้างแรงบันดาลใจ
1151
7 ก.พ. 60 16:24:53
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560
1161
1 ก.พ. 60 15:51:51
 ขอแสดงความยินดีกับกรรมการบริหาร และกรรมการประจำคณะ
1191
1 ก.พ. 60 14:20:07
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560
1173