หัวข้อกิจกรรม อ่าน
วันที่ 10 ต.ค. 65  ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชกัฏอุบลราชธานี:ร่วมงาน EGAT อีแกท ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 ม.ค. 66 11:25:35
 วันที่ 10 ต.ค. 65 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชกัฏอุบลราชธานี:ร่วมงาน EGAT อีแกท ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
129
วันที่ 10 ต.ค. 65 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มรภ.อบ.:แนะนำหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4 ม.ค. 66 11:22:29
 วันที่ 10 ต.ค. 65 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มรภ.อบ.:แนะนำหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
136
วันที่ 6-7 ต.ค 65 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ และห้องศูนย์ทดสอบอัจฉริยะ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:เพิ่มศักยภาพของนักศึกษา 4 ม.ค. 66 11:15:13
 วันที่ 6-7 ต.ค 65 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ และห้องศูนย์ทดสอบอัจฉริยะ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:เพิ่มศักยภาพของนักศึกษา
154
วันที่ 7 ต.ค. 65 ณ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี: 4 ม.ค. 66 11:11:15
 วันที่ 7 ต.ค. 65 ณ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี:"BBA จิตอาสา...ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม"
131
วันที่ 6 ต.ค. 65 ณ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี:?BBA UBRU จิตอาสาดูแลห่วงใย ฮักแพงคนอุบลฯ? 4 ม.ค. 66 11:07:05
 วันที่ 6 ต.ค. 65 ณ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี:?BBA UBRU จิตอาสาดูแลห่วงใย ฮักแพงคนอุบลฯ?
127
วันที่ 4 ต.ค 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสารารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4 ม.ค. 66 11:03:50
 วันที่ 4 ต.ค 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสารารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
114
วันที่ 27 ก.ย 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ.:ถ่ายภาพสวย...ด้วยมือถือ 4 ม.ค. 66 10:59:55
 วันที่ 27 ก.ย 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ.:ถ่ายภาพสวย...ด้วยมือถือ
118
วันที่ 21 ก.ย 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ.: 4 ม.ค. 66 10:55:00
 วันที่ 21 ก.ย 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ.:"เริ่มออม ไม่อด อนาคต สดใส"
114
22 ก.ย. 65 14:25:35
 วันที่ 19 ก.ย 65 ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560, 2561 และ 2562
353
22 ก.ย. 65 14:22:16
 วันที่ 18 ก.ย 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ.:รายงานตัวพร้อมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
283
22 ก.ย. 65 14:16:02
 วันที่ 12 ก.ย 65 ณโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี:แนะแนว และแนะนำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
271
22 ก.ย. 65 14:12:52
 วันที่ 9 ก.ย 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ.:Workshop การทำอาหารและการถ่ายภาพเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต
255
22 ก.ย. 65 14:06:02
 วันที่ 9 ก.ย 65 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี:แนะแนว และแนะนำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
276
22 ก.ย. 65 14:02:30
 วันที่ 8 ก.ย 65 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ และ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี:แนะแนว และแนะนำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
355
22 ก.ย. 65 13:56:39
 วันที่ 7 ก.ย 65 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ และ โรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร:แนะแนว และแนะนำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
241
7 ก.ย. 65 15:02:53
 วันที่ 6 ก.ย. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ.:การประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
1072
7 ก.ย. 65 15:00:18
 วันที่ 6 ก.ย. 65 ณ โรงเรียนลือคำหาญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี:แนะแนวและแนะนำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1178
7 ก.ย. 65 14:58:46
 วันที่ 5 ก.ย. 65 ณ โพธิ์ไทรพิทยาคาร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี:แนะแนว และแนะนำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1061
7 ก.ย. 65 14:56:58
 วันที่ 5 ก.ย. 65 ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี:แนะแนว และแนะนำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1055
7 ก.ย. 65 14:54:31
 วันที่ 4 ก.ย. 65 ณ วัดสระประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานในพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อจิตร ดอนเตาเหล็ก
1085
7 ก.ย. 65 14:51:53
 วันที่ 2 ก.ย. 65 ณ โรงเรียนเลิงนกทา ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร :สาขาการจัดการข้อมูลธุรกิจได้จัดอบรม Google Form, Sheet, Data Studio (หลักสูตรระยะสั้น)
1085
7 ก.ย. 65 14:49:25
 วันที่ 2 ก.ย. 65 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี:แนะแนว และแนะนำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1223
7 ก.ย. 65 14:47:10
 วันที่ 1 ก.ย. 65 ณ โรงเรียนเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี:แนะแนวและแนะนำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1177
7 ก.ย. 65 14:44:28
 วันที่ 1 ก.ย. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ.:ตลาดแห่งความสุข @UBRU ?Happiness Market by UBRU?
1001
7 ก.ย. 65 14:42:28
 วันที่ 31 ส.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ.:ประชุมเตรียมความพร้อมในการซ้อมและปฏิบัติหน้าที่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
1001