หัวข้อกิจกรรม อ่าน
6 ก.พ. 62 13:16:02
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
965
6 ก.พ. 62 13:13:23
 พิธีเปิด "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ครั้งที่ 46
928
6 ก.พ. 62 13:07:54
 ประชุมเตรียการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
933
6 ก.พ. 62 12:18:54
 การแข่งขันกีฬาบริดจ์
925
6 ก.พ. 62 12:04:04
 ประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันกีฬาบริดจ์
938
6 ก.พ. 62 12:01:05
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมกีฬากอล์ฟ
933
6 ก.พ. 62 11:55:15
 กิจกรรมเตรียมความพร้อม แคดดี้สนามกอล์ฟ
945
5 ก.พ. 62 15:23:22
 ประชุมสรุป BANIC 2018
937
5 ก.พ. 62 15:18:54
 BBA Sport party 2019
948
5 ก.พ. 62 15:13:46   สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 อบรมการเป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
939
24 ม.ค. 62 11:42:49
 กิจกรรมการอบรมสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแบบดิจิทัล
929
24 ม.ค. 62 11:37:34
 สัมภาษณ์นักศึกษาขอรับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าเทา ? ชมพู
919
24 ม.ค. 62 11:34:38
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ E-English Learning online
920
24 ม.ค. 62 11:27:27
 ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์บริการ มรภ.อบ
937
24 ม.ค. 62 11:24:28
 ประชุมคณะกรรมการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
932
24 ม.ค. 62 11:17:22
 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 BANIC2018
942
24 ม.ค. 62 11:08:55
 ประชุมประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานปีใหม่
924
24 ม.ค. 62 11:05:01
 ต้อนรับ คณะฯศึกษาดูงานจาก สปป.ลสาว
932
24 ม.ค. 62 10:39:36
 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
916
24 ม.ค. 62 10:29:51
 กิจกรรมส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
943
24 ม.ค. 62 10:25:35
 ประชุมBANIC 2018
936
24 ม.ค. 62 10:20:36
 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
929
24 ม.ค. 62 10:14:26
 กิจกรรมวันชาติ
928
3 ม.ค. 62 11:52:57
 Morning talk@BBA.UBRU
927
3 ม.ค. 62 11:47:39
 BBA@UBRU Business Camp#4
935