หัวข้อกิจกรรม อ่าน
3 ม.ค. 62 09:21:28   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 Bachelor of Arts Program in Communication Arts Show Case
1044
3 ม.ค. 62 09:18:57   สาขาวิชาการตลาด
 Mkt Show Case
1047
3 ม.ค. 62 09:15:48   สาขาวิชาการตลาด
 Mkt Show Case
1044
3 ม.ค. 62 09:12:52   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 Ibm Show Case
1046
3 ม.ค. 62 09:09:20   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 ShowCase CommArts
1045
28 ธ.ค. 61 11:34:15
 GM Show Case
1042
28 ธ.ค. 61 11:29:16
 พิธีทำบุญตักบาตร
1042
28 ธ.ค. 61 11:02:31   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRM Show Case ในรายวิชาพฤติกรรมองค์การสมัยใหม่
1045
28 ธ.ค. 61 10:57:03   สาขาวิชาการตลาด
 MKT Show Case
1042
28 ธ.ค. 61 10:47:33   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRM Show Case
1044
28 ธ.ค. 61 10:30:49
 ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
1043
28 ธ.ค. 61 10:28:16
 บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
1043
25 ธ.ค. 61 15:26:08
 UBRU SMART FRESHY 2018
1037
25 ธ.ค. 61 15:21:13
 งานวันมหิดล
1037
25 ธ.ค. 61 15:14:11
 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา
1043
25 ธ.ค. 61 14:51:50
 HUG-UEAY-DER
1041
25 ธ.ค. 61 14:48:35
 แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันน้ำใจ
1043
25 ธ.ค. 61 14:44:49
 มหกรรมบริการวิชาการชุมชน น้อมนำศาสตร์พระราชาฯ
1037
25 ธ.ค. 61 09:51:09
 ประชุมผู้นำนักศึกษา
1044
24 ธ.ค. 61 14:21:55
 ปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา
1046
24 ธ.ค. 61 14:16:25
 ประกวดน้องหล้าคำแพง รอบมหาวิทยาลัย
1047
24 ธ.ค. 61 14:13:02
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
1045
11 ก.ย. 61 11:55:12
 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการ อุตสาหกรรมภาคที่ ๗
1039
11 ก.ย. 61 11:54:16
 โครงการประกวดเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561
1042
11 ก.ย. 61 11:53:03
 การอบรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้สำเร็จตามระเบียบฯ
1042