หัวข้อกิจกรรม อ่าน
6 ก.พ. 62 13:26:18
 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
973
6 ก.พ. 62 13:18:30
 เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
981
6 ก.พ. 62 13:16:02
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
1021
6 ก.พ. 62 13:13:23
 พิธีเปิด "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ครั้งที่ 46
983
6 ก.พ. 62 13:07:54
 ประชุมเตรียการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
988
6 ก.พ. 62 12:18:54
 การแข่งขันกีฬาบริดจ์
975
6 ก.พ. 62 12:04:04
 ประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันกีฬาบริดจ์
989
6 ก.พ. 62 12:01:05
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมกีฬากอล์ฟ
986
6 ก.พ. 62 11:55:15
 กิจกรรมเตรียมความพร้อม แคดดี้สนามกอล์ฟ
1003
5 ก.พ. 62 15:23:22
 ประชุมสรุป BANIC 2018
988
5 ก.พ. 62 15:18:54
 BBA Sport party 2019
1005
5 ก.พ. 62 15:13:46   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 อบรมการเป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
996
24 ม.ค. 62 11:42:49
 กิจกรรมการอบรมสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแบบดิจิทัล
981
24 ม.ค. 62 11:37:34
 สัมภาษณ์นักศึกษาขอรับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าเทา ? ชมพู
972
24 ม.ค. 62 11:34:38
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ E-English Learning online
971
24 ม.ค. 62 11:27:27
 ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์บริการ มรภ.อบ
991
24 ม.ค. 62 11:24:28
 ประชุมคณะกรรมการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
984
24 ม.ค. 62 11:17:22
 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 BANIC2018
1001
24 ม.ค. 62 11:08:55
 ประชุมประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานปีใหม่
980
24 ม.ค. 62 11:05:01
 ต้อนรับ คณะฯศึกษาดูงานจาก สปป.ลสาว
986
24 ม.ค. 62 10:39:36
 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
966
24 ม.ค. 62 10:29:51
 กิจกรรมส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
999
24 ม.ค. 62 10:25:35
 ประชุมBANIC 2018
985
24 ม.ค. 62 10:20:36
 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
974
24 ม.ค. 62 10:14:26
 กิจกรรมวันชาติ
975