หัวข้อกิจกรรม อ่าน
Digital Transformation วิธีเปลี่ยนการทำงาน ?แบบเดิม? สู่ยุค ?ดิจิทัล? 10 มี.ค. 67 12:07:31
 Digital Transformation วิธีเปลี่ยนการทำงาน ?แบบเดิม? สู่ยุค ?ดิจิทัล?
107
ร่วมสร้างภาพลัษณ์ที่ดีขององค์กร 10 มี.ค. 67 12:04:33
 ร่วมสร้างภาพลัษณ์ที่ดีขององค์กร
92
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 10 มี.ค. 67 11:58:07
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565
112
กิจกรรมเสริมสร้างการปรับตัวธุรกิจให้ดีพร้อม ด้านการบริหารจัดการ มาตรฐาน หรือผลิตภาพ ภายใต้โครงการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 10 มี.ค. 67 11:55:44
 กิจกรรมเสริมสร้างการปรับตัวธุรกิจให้ดีพร้อม ด้านการบริหารจัดการ มาตรฐาน หรือผลิตภาพ ภายใต้โครงการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
109
แสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๖ แก่อาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 มี.ค. 67 11:53:08
 แสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๖ แก่อาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
107
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 10 มี.ค. 67 11:45:12
 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
79
จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 10 มี.ค. 67 11:38:49
 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
90
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๖ 10 มี.ค. 67 11:32:42
 พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๖
93
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๖ ณ อาคารเรียน 8 พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๖ 2 ม.ค. 67 10:42:36
 วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๖ ณ อาคารเรียน 8 พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๖
308
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๖ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๖ 2 ม.ค. 67 10:33:36
 วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๖ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๖
228
ราชภัฏอุบล ฯ พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 ม.ค. 67 10:31:14
 ราชภัฏอุบล ฯ พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
194
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 1/2566 2 ม.ค. 67 10:29:21
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 1/2566
229
รำสวยอะอยู่ที่ท่า.... แล้วถ้าอยากมีค่าในสายตาเธอต้องทำยังไง? 5 ก.ย. 66 15:02:46
 รำสวยอะอยู่ที่ท่า.... แล้วถ้าอยากมีค่าในสายตาเธอต้องทำยังไง?
1394
วันที่ 9 ก.ค. 66 รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2566 5 ก.ย. 66 14:58:46
 วันที่ 9 ก.ค. 66 รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2566
1301
วันที่ 7 ก.ค. 66 ประมวลภาพกิจกรรม BBA First Date ต้อนรับนักศึกษาใหม่และสร้างอัตลักษณ์ สำหรับนักศึกษา BBA 5 ก.ย. 66 14:29:36
 วันที่ 7 ก.ค. 66 ประมวลภาพกิจกรรม BBA First Date ต้อนรับนักศึกษาใหม่และสร้างอัตลักษณ์ สำหรับนักศึกษา BBA
1358
วันที่ 7 ก.ค. 66 BBA First Date ต้อนรับนักศึกษาใหม่และสร้างอัตลักษณ์ สำหรับนักศึกษา BBA 5 ก.ย. 66 14:23:49
 วันที่ 7 ก.ค. 66 BBA First Date ต้อนรับนักศึกษาใหม่และสร้างอัตลักษณ์ สำหรับนักศึกษา BBA
1329
เปิดเทอมแล้วไง อย่าลืมเปิดใจให้พี่แล้วกัน???????? . 5 ก.ย. 66 14:19:47
 เปิดเทอมแล้วไง อย่าลืมเปิดใจให้พี่แล้วกัน???????? .
1331
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 5 ก.ย. 66 14:15:42
 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
1393
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง BBA ) วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 5 ก.ย. 66 14:12:10
 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง BBA ) วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
1319
วันที่ 5 ก.ค. 66 กิจกรรมเตรียมความพร้อมระดับหลักสูตร BBA UBRU 5 ก.ย. 66 14:07:26
 วันที่ 5 ก.ค. 66 กิจกรรมเตรียมความพร้อมระดับหลักสูตร BBA UBRU
1345
หวานกว่าไอติม ก็รอยยิ้มที่เธอส่งมานี่ล่ะ 5 ก.ย. 66 13:58:42
 หวานกว่าไอติม ก็รอยยิ้มที่เธอส่งมานี่ล่ะ
1309
วันที่ 4 ก.ค. 66 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง BBA 5 ก.ย. 66 13:53:50
 วันที่ 4 ก.ค. 66 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง BBA
1328
วันที่ 4 ก.ค. 66 การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 5 ก.ย. 66 13:50:25
 วันที่ 4 ก.ค. 66 การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566
1336
ปฐมนิเทศในระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5 ก.ย. 66 13:42:41
 ปฐมนิเทศในระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1275
บรรยากาศช่วงเช้า กิจกรรมปฐมนิเทศในระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5 ก.ย. 66 13:38:36
 บรรยากาศช่วงเช้า กิจกรรมปฐมนิเทศในระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1262