หัวข้อกิจกรรม อ่าน
6 พ.ค. 64 10:26:29
 โครงการพัฒนานักบัญชียุคใหม่ สู่ความ Smart สไตล์ BBA
908
6 พ.ค. 64 10:22:53
 การประชุมบุคลากร BBA UBRU ครั้งที่ 1/2564
921
6 พ.ค. 64 10:20:11
 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ Creative Content Digital
917
6 พ.ค. 64 10:15:11
 อบรมหัวข้อเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
909
6 พ.ค. 64 10:11:20
  การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักการตลาด นักสื่อสารการตลาด
899
6 พ.ค. 64 10:06:02
 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักการจัดการทั่วไป
902
6 พ.ค. 64 09:59:05
 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักวิชาการคอมพิวเตอร์
901
6 พ.ค. 64 09:54:32
  สัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักพัฒนาชุมชน
906
6 พ.ค. 64 09:48:37
 ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมการประเมินแปลงปลูกงาดำ ของแปลงต้นแบบ และแปลงสมาชิก
893
6 พ.ค. 64 09:43:21
 เทคโนโลยีคู่ปัญญา พัฒนาชาติ?
913
6 พ.ค. 64 09:38:46
 BBA SPORT SMART
908
6 พ.ค. 64 08:56:18
 UBRU OPEN 2021
930
5 พ.ค. 64 15:55:03
 การแข่งขันแบดมินตัน
912
5 พ.ค. 64 15:51:43
 กีฬาตะกร้อ
907
5 พ.ค. 64 15:48:49
  อบรมและปฏิบัติ
917
5 พ.ค. 64 15:46:15
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ การกำจัดวัชพืช การกำจัดศัตรูพืช การไล่แมลง การถอนแยก และการตรวจแปลง (เตรียมน้ำหมักเพื่อฉีดพ่นไล่แมลง) ของสมาชิกคลัสเตอร์งาดำอุบลราชธานี 3
909
5 พ.ค. 64 15:38:49
 
934
5 พ.ค. 64 15:36:20
 การอบรมการผลิตครีมอาบน้ำรังไหม&ใบหม่อน ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองบ่อ
906
5 พ.ค. 64 15:30:35
 ประชุมการจัดแข่งขันกีฬา BBA SPORT SMART
917
5 พ.ค. 64 15:22:45
 โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564
907
5 พ.ค. 64 15:17:44
 อบรมหัวข้อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสีเขียว
905
5 พ.ค. 64 15:11:37
 โครงการ Mini Entrepreneur
899
5 พ.ค. 64 15:05:33
  อบรมการพัฒนาแบรนด์ศิลปะของการเล่าเรื่องและ Content Marketing
907
5 พ.ค. 64 15:01:57
 ลงพื้นตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกคลัสเตอร์งาดำอุบลราชธานี 3
899
21 ม.ย. 64 16:04:09
 พิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ?วันราชภัฏ? ประจำปี ๒๕๖๔
910