หัวข้อกิจกรรม อ่าน
29 ส.ค. 65 22:59:10
 วันที่ 25 ก.ค. 65 ณ อาคาร UBRU STADDIUM มรภ.อบ. : ตรวจสอบความเรียบร้อยสนามบาสเกตบอล
977
29 ส.ค. 65 22:57:16
 วันที่ 24 ก.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : ซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
978
29 ส.ค. 65 22:54:02
 วันที่ 23 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "English for Sports: ASEAN University Cames, UBRU" สำหรับ VOLUNTEER กีฬาบาสเกตบอล
1004
29 ส.ค. 65 22:51:06
 วันที่ 21 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : ตลาดแห่งความสุข @UBRU ?Happiness Market by UBRU?
985
29 ส.ค. 65 22:49:30
 วันที่ 21 ก.ค. 65 ณ หอประชุมไพรพะยอม มรภ.อบ. : กิจกรรมไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
981
29 ส.ค. 65 22:46:50
 วันที่ 21 ก.ค. 65 ณ ณ หอประชุมไพรพะยอม มรภ.อบ. : กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 "น้อมจิต วันทาบูชาครู กตัญญูกตเวที"
970
29 ส.ค. 65 22:44:32
 วันที่ 21 ก.ค. 64 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : แสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564
969
29 ส.ค. 65 22:41:41
 วันที่ 20 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : สัมภาษณ์พิจารณามอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565
994
29 ส.ค. 65 22:39:34
 วันที่ 19 ก.ค. 65 ณ วัดพระธาตุหนองบัว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กิจกรรมวันเข้าพรรษา เรียนรู้ธรรม เรียนรู้เทียน ประจำปี 2565
977
29 ส.ค. 65 22:37:20
 วันที่ 13 ก.ค. 65 ณ วัดมณีวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กิจกรรมวันเข้าพรรษา เรียนรู้ธรรม เรียนรู้เทียน ประจำปี 2565
991
29 ส.ค. 65 22:32:39
 วันที่ 12 ก.ค. 65 ณ วัดศรีประดู่ บ้านดู่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี : กิจกรรมวันเข้าพรรษา เรียนรู้รรรม เรียนรู้เทียน ประจำปี 2565
990
29 ส.ค. 65 22:30:15   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 วันที่ 11 ก.ค. 65 ณ วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านท่าเตาไห อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ จังหวัดอุบลราชธานี
997
29 ส.ค. 65 22:25:59   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 วันที่ 9 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : ปฐมนิเทศนักศึกษา MBA.
1000
29 ส.ค. 65 22:20:35
 วันที่ 8 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : BBA Term Challenge กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
984
29 ส.ค. 65 22:17:49
 วันที่ 7 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : ตลาดแห่งความสุข @UBRU ?Happiness Market by UBRU?
955
29 ส.ค. 65 22:15:20
 วันที่ 6 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : โครงการอบรมความรู้และทักษะในการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
964
29 ส.ค. 65 20:16:03
 วันที่ 3 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : นำเสนอแผนพัฒนาองค์กรรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ (กศ.บป.) ภาคเรียนที่ 3/2564
980
29 ส.ค. 65 20:16:01
 วันที่ 3 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : นำเสนอแผนพัฒนาองค์กรรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ (กศ.บป.) ภาคเรียนที่ 3/2564
980
29 ส.ค. 65 20:14:01
 วันที่ 3 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. พิธีบายศรีสู่ขวัญ เชื่อมสายใยสู่ครอบครัว BBA UBRU 2022 "BBA First Date "
971
29 ส.ค. 65 20:10:46
 วันที่ 3 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. กิจกรรม BBA First Date ต้อนรับนักศึกษาใหม่และสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา (ภาคปกติและกศ.บป.)
1003
29 ส.ค. 65 20:08:46   สาขาวิชาการตลาด
 วันที่ 3 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. สาขาวิชาการตลาด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป (เสาร์-อาทิตย์) ปี 65
984
29 ส.ค. 65 20:05:15
 วันที่ 2 ก.ค. 65 ต่อ ณ หอประชุมไพรพะยอม และคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2565
964
29 ส.ค. 65 12:21:33   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 วันที่ 2 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2565
963
29 ส.ค. 65 12:18:04
 วันที่ 1 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
973
29 ส.ค. 65 12:14:34
 วันที่ 30 มิ.ย. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Happiness Market by UBRU เกษตรปลอดภัย ใจกลางเมือง
967