หัวข้อกิจกรรม อ่าน
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักการจัดการทั่วไป 6 พ.ค. 64 10:06:02
 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักการจัดการทั่วไป
113
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 พ.ค. 64 09:59:05
 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักวิชาการคอมพิวเตอร์
85
 สัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักพัฒนาชุมชน 6 พ.ค. 64 09:54:32
  สัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักพัฒนาชุมชน
99
ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมการประเมินแปลงปลูกงาดำ ของแปลงต้นแบบ และแปลงสมาชิก 6 พ.ค. 64 09:48:37
 ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมการประเมินแปลงปลูกงาดำ ของแปลงต้นแบบ และแปลงสมาชิก
92
เทคโนโลยีคู่ปัญญา พัฒนาชาติ? 6 พ.ค. 64 09:43:21
 เทคโนโลยีคู่ปัญญา พัฒนาชาติ?
106
BBA SPORT SMART 6 พ.ค. 64 09:38:46
 BBA SPORT SMART
101
UBRU OPEN 2021 6 พ.ค. 64 08:56:18
 UBRU OPEN 2021
111
การแข่งขันแบดมินตัน 5 พ.ค. 64 15:55:03
 การแข่งขันแบดมินตัน
103
กีฬาตะกร้อ 5 พ.ค. 64 15:51:43
 กีฬาตะกร้อ
106
 อบรมและปฏิบัติ 5 พ.ค. 64 15:48:49
  อบรมและปฏิบัติ
104
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ การกำจัดวัชพืช การกำจัดศัตรูพืช การไล่แมลง การถอนแยก และการตรวจแปลง (เตรียมน้ำหมักเพื่อฉีดพ่นไล่แมลง) ของสมาชิกคลัสเตอร์งาดำอุบลราชธานี 3 5 พ.ค. 64 15:46:15
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ การกำจัดวัชพืช การกำจัดศัตรูพืช การไล่แมลง การถอนแยก และการตรวจแปลง (เตรียมน้ำหมักเพื่อฉีดพ่นไล่แมลง) ของสมาชิกคลัสเตอร์งาดำอุบลราชธานี 3
96
 5 พ.ค. 64 15:38:49
 
100
การอบรมการผลิตครีมอาบน้ำรังไหม&ใบหม่อน ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองบ่อ 5 พ.ค. 64 15:36:20
 การอบรมการผลิตครีมอาบน้ำรังไหม&ใบหม่อน ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองบ่อ
98
ประชุมการจัดแข่งขันกีฬา BBA SPORT SMART 5 พ.ค. 64 15:30:35
 ประชุมการจัดแข่งขันกีฬา BBA SPORT SMART
108
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564 5 พ.ค. 64 15:22:45
 โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564
95
อบรมหัวข้อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสีเขียว 5 พ.ค. 64 15:17:44
 อบรมหัวข้อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสีเขียว
108
โครงการ Mini Entrepreneur 5 พ.ค. 64 15:11:37
 โครงการ Mini Entrepreneur
117
 อบรมการพัฒนาแบรนด์ศิลปะของการเล่าเรื่องและ Content Marketing 5 พ.ค. 64 15:05:33
  อบรมการพัฒนาแบรนด์ศิลปะของการเล่าเรื่องและ Content Marketing
106
ลงพื้นตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกคลัสเตอร์งาดำอุบลราชธานี 3 5 พ.ค. 64 15:01:57
 ลงพื้นตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกคลัสเตอร์งาดำอุบลราชธานี 3
96
พิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ?วันราชภัฏ? ประจำปี ๒๕๖๔ 21 ม.ย. 64 16:04:09
 พิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ?วันราชภัฏ? ประจำปี ๒๕๖๔
126
การเข้าศึกษาดูงานของคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 25 มี.ค. 64 12:10:06
 การเข้าศึกษาดูงานของคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
149
อบรมหัวข้อ การใช้เครื่องมือทาง E-marketing สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 25 มี.ค. 64 12:08:11
 อบรมหัวข้อ การใช้เครื่องมือทาง E-marketing สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
141
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการม.ราชภัฏอุบลราชธานีจำกัด 2/64 25 มี.ค. 64 12:06:05
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการม.ราชภัฏอุบลราชธานีจำกัด 2/64
163
ประชุมการตั้งเป้าหมายพัฒนานักศึกษาสู่อาชีพในฝัน 25 มี.ค. 64 12:04:11
 ประชุมการตั้งเป้าหมายพัฒนานักศึกษาสู่อาชีพในฝัน
136
25 มี.ค. 64 12:01:42
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
128