17 มิ.ย. 65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 17 มิ.ย. 65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ หัวข้อ “ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และการเป็นที่ปรึกษาในรูปแบบ Coaching” วิทยากรโดย นายเบญจะ ศิริแก้ว และ นายสุริยา แก้วใส จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องเรียน 8201 อาคารเรียน 8

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=webmaster.bba&set=a.2356232957847848

------------

#BBA #UBRU #Smart #Education #ExcellentBBA #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort taksim escort umraniye escort istanbul escort


ภาพกิจกรรม


Share this post