แสดงกราฟ

กราฟแสดงจำนวนงานวิจัย

จำนวนเงินแต่ละปี | เฉลี่ย ต่อ รายบุคคล
25579665060123911.03
2558116449514929.42
25598849294113452.49
2560477259061187.05
2561609524178144.12
25625100006538.46