เข้าสู่ระบบสำหรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ให้นักศึกษาใช้ Username และ Password เดียวกันกับระบบทะเบียนกิจกรรม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
นักศึกษาที่เข้าระบบไม่ได้ลงทะเบียนที่นี่
นักศึกษาที่จองสถานที่ฝึกงาน
1. ให้ใช้ Username และ Password เป็นรหัสนักศึกษาทั้งสอง
2. หากเข้าระบบตามข้อ 1 ไม่ได้ ให้ลงทะเบียนก่อน
3. หากลงทะเบียนแล้วเข้าระบบยังไม่ได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ