เข้าสู่ระบบสำหรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ให้นักศึกษาใช้ Username และ Password เดียวกันกับระบบทะเบียนกิจกรรม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
นักศึกษาเข้าระบบฝึกประสบการณ์ผ่านมือถือ