หัวข้อกิจกรรม อ่าน
4 ก.ย. 66 พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบเหรียญรางวัล เหรียญทองเกียรตินิยม และเหรียญเงินเกียรตินิยมแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ? ๒๕๖๔ 9 ม.ย. 67 13:40:27
 4 ก.ย. 66 พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบเหรียญรางวัล เหรียญทองเกียรตินิยม และเหรียญเงินเกียรตินิยมแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ? ๒๕๖๔
81
2 ก.ย. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 9 ม.ย. 67 13:37:12
 2 ก.ย. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
82
๑ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารนักศึกษา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ?เอิ้นต่าว ขวัญเจ้า ๑๐๙ ช่อพะยอม 9 ม.ย. 67 13:35:11
 ๑ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารนักศึกษา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ?เอิ้นต่าว ขวัญเจ้า ๑๐๙ ช่อพะยอม
78
๑ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารนักศึกษา จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และถวายสัตยาธิษฐาน ปฏิญาณตน 9 ม.ย. 67 13:31:09
 ๑ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารนักศึกษา จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และถวายสัตยาธิษฐาน ปฏิญาณตน
72
31 สิงหาคม 2566 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ร่วมโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี 9 ม.ย. 67 13:21:16
 31 สิงหาคม 2566 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ร่วมโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี
81
การประกวด SMART FRESHY BOY & GIRLS 2023  BBA SMART FRESHY LGBTQ+ 2023  น้องหล้าคำแพง 2566 9 ม.ย. 67 11:53:41
 การประกวด SMART FRESHY BOY & GIRLS 2023 BBA SMART FRESHY LGBTQ+ 2023 น้องหล้าคำแพง 2566
75
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ไกด์อาสา ต้อนรับ ให้บริการ และให้ความรู้ สำหรับน้องๆ นักเรียนที่เข้าทัศนศึกษา และนักท่องเที่ยวที่เข้าชมเยี่ยมชมสัตว์ชนิดต่างๆ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี 9 ม.ย. 67 11:05:02
 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ไกด์อาสา ต้อนรับ ให้บริการ และให้ความรู้ สำหรับน้องๆ นักเรียนที่เข้าทัศนศึกษา และนักท่องเที่ยวที่เข้าชมเยี่ยมชมสัตว์ชนิดต่างๆ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี
85
24 สิงหาคม 2566อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ กับ #การตลาดออนทัวร์66 เปิดประสบการณ์ การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 9 ม.ย. 67 11:01:01
 24 สิงหาคม 2566อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ กับ #การตลาดออนทัวร์66 เปิดประสบการณ์ การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
77
 24 ส.ค. 66 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 9 ม.ย. 67 10:58:35
  24 ส.ค. 66 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
81
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ 9 ม.ย. 67 10:55:27
 รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ
81
16 ส.ค. 66 สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ CME Biz War 2023 9 ม.ย. 67 10:51:57
 16 ส.ค. 66 สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ CME Biz War 2023
76
20 ส.ค. 2566 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม?โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพด้านการตลาด [MKT] 9 ม.ย. 67 10:48:33
 20 ส.ค. 2566 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม?โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพด้านการตลาด [MKT]
90
18 ส.ค. 66  ณ ห้อง MBA ชั้น 1 อาคารเรียน 6 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการด้านการตลาด Marketing knowledge Contest 2023  9 ม.ย. 67 10:44:57
 18 ส.ค. 66 ณ ห้อง MBA ชั้น 1 อาคารเรียน 6 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการด้านการตลาด Marketing knowledge Contest 2023
82
16 ส.ค. 66 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดการพูด 9 ม.ย. 67 10:42:55
 16 ส.ค. 66 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดการพูด "เวทีทอล์ค" ในหัวข้อ "พูดอย่างไร สร้างแรงบันดาลใจได้ ณ ตึก อินทนิล ชั้น 3
83
16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลรางวัลแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ CME  BIZ WAR 2023 9 ม.ย. 67 10:36:19
 16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลรางวัลแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ CME BIZ WAR 2023
79
16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 15-205  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและโอกาสในสายงานการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 9 ม.ย. 67 10:34:02
 16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 15-205 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและโอกาสในสายงานการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
84
วันที่ 16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 8304, 8305 และ 8405 สาขาวิชาการบัญชีและบัญชีบัณฑิต จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี 9 ม.ย. 67 10:32:47
 วันที่ 16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 8304, 8305 และ 8405 สาขาวิชาการบัญชีและบัญชีบัณฑิต จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี
80
16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 8301 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 9 ม.ย. 67 10:31:39
 16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 8301 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
85
16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและโอกาส ในสายงานการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 9 ม.ย. 67 10:30:18
 16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและโอกาส ในสายงานการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
90
 16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ กิจกรรมอบรมทักษะการใช้งาน ChatGPT สำหรับการเรียนการสอนและสร้างการนำเสนองาน 9 ม.ย. 67 10:28:28
  16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ กิจกรรมอบรมทักษะการใช้งาน ChatGPT สำหรับการเรียนการสอนและสร้างการนำเสนองาน
86
16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 8205 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  กิจกรรมอบรมทักษะการใช้งาน ChatGPT สำหรับการเรียนการสอนและสร้างการนำเสนองาน 5 ม.ย. 67 13:22:34
 16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 8205 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ กิจกรรมอบรมทักษะการใช้งาน ChatGPT สำหรับการเรียนการสอนและสร้างการนำเสนองาน
113
16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 8201 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล tiktokers& YouTuber บนสื่อโซเซียลมีเตีย 5 ม.ย. 67 13:21:16
 16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 8201 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล tiktokers& YouTuber บนสื่อโซเซียลมีเตีย
96
16 ส.ค. 66 ณ ตึกอินทนิล การแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ 2023 อบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดแห่งอนาคต Modern Marketing 5.0 5 ม.ย. 67 13:19:47
 16 ส.ค. 66 ณ ตึกอินทนิล การแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ 2023 อบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดแห่งอนาคต Modern Marketing 5.0
107
16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 9 ( ACBA 2023 ) 5 ม.ย. 67 13:18:21
 16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 9 ( ACBA 2023 )
107
9 ส.ค. 66 ณ วัดพระธาตุหนองบัว การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น 5 ม.ย. 67 13:15:56
 9 ส.ค. 66 ณ วัดพระธาตุหนองบัว การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น
102