หัวข้อกิจกรรม อ่าน
25 มิ.ย. 60 09:44:10
 ปัจฉิมฝึกงาน
1234
23 มิ.ย. 60 09:07:51
 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
1194
22 มิ.ย. 60 16:07:43
 รำลึกพระคุณครู
1205
22 มิ.ย. 60 16:05:49
 พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย
1163
22 มิ.ย. 60 15:56:24
 เตรียมความพร้อมงานบริหารธุรกิจวิชาการ
1211
20 มิ.ย. 60 11:29:06   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 B.HRM & M.HRM รับการตรวจประเมินฯ
1173
19 มิ.ย. 60 15:26:03
 แถลงข่าว Olympic Day 2017
1200
19 มิ.ย. 60 15:22:01   สาขาวิชาการตลาด
  MKT รับการตรวจประเมินฯ
1200
18 มิ.ย. 60 13:40:24
 นำเสนอฝึกประสบการณ์ฯ กศ.บป.
1210
18 มิ.ย. 60 13:20:49
 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
1182
18 มิ.ย. 60 13:14:17
 ศึกษาดูงานคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1221
18 มิ.ย. 60 12:45:12
 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และสำนักงาน
1184
18 มิ.ย. 60 12:22:53
 พิธีทำบุญตักบาตร - พิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญน้องใหม่
1221
18 มิ.ย. 60 12:14:46
 พิธีเทียน
1218
9 มิ.ย. 60 14:29:29
 ชิงธง
1185
9 มิ.ย. 60 14:01:23
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ
1203
8 มิ.ย. 60 16:25:49
 นศ. คณะบริหารฯ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
1184
8 มิ.ย. 60 16:23:32
 คณะครุฯ ดูงานสารสนเทศฯ
1240
7 มิ.ย. 60 11:22:38
 BACC & ACC เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
1203
6 มิ.ย. 60 16:41:58
 ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2
1166
6 มิ.ย. 60 11:07:38
 รายงานการตรวจสอบภายใน 2560
1215
6 มิ.ย. 60 11:03:55
 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
1206
1 มิ.ย. 60 15:36:13
 นักศึกษาแกนนำ จัดทำดอกไม้จันทน์
1177
1 มิ.ย. 60 11:03:27
 GM รับการตรวจประเมินฯ
1174
30 พ.ค. 60 11:00:36
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
1204