หัวข้อกิจกรรม อ่าน
6 ก.ย. 65 12:46:11
 วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
958
6 ก.ย. 65 12:45:09
 วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ : แสดงความยินดีแม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
983
6 ก.ย. 65 12:44:04
 วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมไพรพะยอม มรภ.อบ. :
957
6 ก.ย. 65 12:42:29
 วันที่ 9 ส.ค. 65 ณ ห้องประชุมคณะฯ : ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 8
982
6 ก.ย. 65 12:41:23
 วันที่ 9 ส.ค. 65 ณ ห้องประชุมคณะฯ : ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
976
6 ก.ย. 65 12:40:08
 วันที่ 8 ส.ค. 65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จากวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
972
6 ก.ย. 65 12:38:18
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : มอบของที่ระลึก จากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กีฬาบาสเกตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 มอบของที่ระลึก จากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลร
968
6 ก.ย. 65 12:36:07
  วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พิธีปิดกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
964
6 ก.ย. 65 12:34:23
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :พิธีมอบเหรียญรางวัล การเเข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
967
6 ก.ย. 65 12:34:23
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :พิธีมอบเหรียญรางวัล การเเข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
973
6 ก.ย. 65 12:34:22
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :พิธีมอบเหรียญรางวัล การเเข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
967
6 ก.ย. 65 12:32:38
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ไทย พบ มาเลเซีย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
954
6 ก.ย. 65 12:31:32
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ Assoc.Prof.Dr.Mohd Rushdan Mohd Jailami (AUSC President) และ คุณประชา กิจตรงศิริ กรรมการบริหารสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
968
6 ก.ย. 65 12:30:11
  วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง ไทย พบ มาเลเซีย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
973
6 ก.ย. 65 12:28:42
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ.
961
6 ก.ย. 65 09:49:59
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย BRONZE MEDAL ระหว่าง ฟิลิปปินส์ พบ สิงคโปร์ กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
961
6 ก.ย. 65 09:43:48
 วันที่ 6 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี, ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, Mr.Jap Jimmy, Mr.Wong Yew Tong, Mr.Tan Wei Kiat Aaron, Ms.Wong Evon, Mr.Koh Aloysius เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิท
971
6 ก.ย. 65 09:41:03
 วันที่ 5 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง Play off match ระหว่าง สิงคโปร์ พบ มาเลเซีย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
963
6 ก.ย. 65 09:39:29
 วันที่ 5 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ คุณปิยพงษ์ พิรุณ เลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
974
6 ก.ย. 65 09:38:12
  วันที่ 5 ส.ค. 65 ณ หอประชุม 113 นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา 2565
969
6 ก.ย. 65 09:36:30
 วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
959
6 ก.ย. 65 09:35:36
 วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :สีสันกองเชียร์ขอบสนาม บาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
966
6 ก.ย. 65 09:34:24
 วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
960
6 ก.ย. 65 09:32:06
  วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. :ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ คุณประชา กิจตรงศิริ และ คุณสุริยา ไตรนทีพิทักษ์ ที่เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
968
30 ส.ค. 65 11:42:07
 วันที่ 4 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิงมาเลเซีย พบ สิงคโปร์
968