หัวข้อกิจกรรม อ่าน
30 ส.ค. 65 10:08:37
 วันที่ 2 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ระหว่าง ฟิลิปปินส์ พบ มาเลเซีย
931
30 ส.ค. 65 10:04:37
 วันที่ 2 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ระหว่าง ไทย พบ สิงคโปร์
924
30 ส.ค. 65 10:00:34
 วันที่ 2 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : การแข่งขันบาสเกตบอล ระหว่าง ไทยแลนด์ พบ สิงคโปร์ มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
911
30 ส.ค. 65 09:56:11
 วันที่ 2 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ไทย พบ มาเลเซีย
927
30 ส.ค. 65 08:45:53
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ทีมบาสเกตบอลชาย จากฟิลิปปินส์ เตรียมความพร้อมร่างกายในการแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
924
30 ส.ค. 65 08:43:35
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ทีมบาสเกตบอลหญิง จากมาเลเซีย เตรียมความพร้อมร่างกายในการแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
924
30 ส.ค. 65 08:37:00
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ระหว่าง สิงคโปร์ พบ ฟิลิปปินส์
915
30 ส.ค. 65 08:34:55
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย ระหว่าง มาเลเซีย พบ ไทย
905
30 ส.ค. 65 08:33:06
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ สนามแข่ง UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ระหว่าง สิงคโปร์ พบ ไทย
927
30 ส.ค. 65 08:28:25
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ทีมบาสเกตบอลหญิง จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ เตรียมความพร้อมร่างกายในการแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
923
30 ส.ค. 65 08:25:05
 วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ UBRU STADIUM มรภ.อบ. : ทีมบาสเกตบอลชาย จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ เตรียมความพร้อมร่างกายในการแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
930
29 ส.ค. 65 23:30:01
 วันที่ 31 ก.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : ประชุมผู้จัดการทีมบาสเกตบอล และประชุมกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20
930
29 ส.ค. 65 23:27:47
 วันที่ 31 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : เข้าครัวปรุงอาหาร สำหรับ Staff คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
918
29 ส.ค. 65 23:25:04
 วันที่ 30 - 31 ก.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กีฬาบาสเกตบอล
916
29 ส.ค. 65 23:22:50
 วันที่ 30-31 ก.ค 65 ณ อาคาร UBRU STADDIUM มรภ.อบ. : ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาบาสเกตบอลที่เข้าซ้อมและทีม staff คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ทำหน้าที่ต่างๆในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ประเภทกีฬาบาสเกตบอล
916
29 ส.ค. 65 23:20:58
 วันที่ 30 ก.ค. 65 ณ อาคาร UBRU STADDIUM มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : ต้อนรับทัพนักกีฬาบาสเกตบอล จากประเทศมาเลยเชีย สู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
918
29 ส.ค. 65 23:15:34
 วันที่ 30 ก.ค. 65 ณ อาคาร UBRU STADDIUM มรภ.อบ. : ร่วมถ่ายทำคลิปวิดีโอ สัมภาษณ์ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
945
29 ส.ค. 65 23:13:10
 วันที่ 29 ก.ค. 65 ณ สนามบินอุบลราชธานี : ต้อนรับทัพนักกีฬาบาสเกตบอล จากสาธารณรัฐสิงคโปร์
927
29 ส.ค. 65 23:11:21
 วันที่ 28 ก.ค. 65 ณ UBRU Happiness Stadium มรภ.อบ. : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
924
29 ส.ค. 65 23:09:11
 วันที่ 28 ก.ค. 65 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย ฯ : พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
907
29 ส.ค. 65 23:05:32
 วันที่ 27 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ฝ่ายสารสนเทศ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการลงพื้นที่สนามแข่งขันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
932
29 ส.ค. 65 23:03:10
 วันที่ 26 ก.ค. 65 ณ UBRU Happiness Stadium มรภ.อบ. : พิธีเปิดหมู่บ้านนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
927
29 ส.ค. 65 23:01:30
 วันที่ 25 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ?Volunteer? เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่
906
29 ส.ค. 65 22:59:10
 วันที่ 25 ก.ค. 65 ณ อาคาร UBRU STADDIUM มรภ.อบ. : ตรวจสอบความเรียบร้อยสนามบาสเกตบอล
924
29 ส.ค. 65 22:57:16
 วันที่ 24 ก.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : ซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
930