หัวข้อกิจกรรม อ่าน
สาขาวิชาการตลาด โดย ผศ.ดร.อุมารินทร์ ราตรี และ ผศ.ดร.บุษยมาส ชื่นเย็น พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ถ่ายแบบภาพสำหรับงานประชาสัมพันธ์ รับเข้านักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง BBA Production Space 18 ม.ย. 67 11:31:59
 สาขาวิชาการตลาด โดย ผศ.ดร.อุมารินทร์ ราตรี และ ผศ.ดร.บุษยมาส ชื่นเย็น พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ถ่ายแบบภาพสำหรับงานประชาสัมพันธ์ รับเข้านักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง BBA Production Space
98
สร้างภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ อย่างมืออาชีพกับห้องสตูถ่ายภาพสุดชิค อุปกรณ์ครบครัน #BBA #Production #Space วันที่ 12 ก.พ. 67 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18 ม.ย. 67 11:28:35
 สร้างภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ อย่างมืออาชีพกับห้องสตูถ่ายภาพสุดชิค อุปกรณ์ครบครัน #BBA #Production #Space วันที่ 12 ก.พ. 67 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
88
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยสาขาวิชาการจัด 18 ม.ย. 67 11:22:39
 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยสาขาวิชาการจัด
88
วันที่ 11 ก.พ. 67 อาจารย์ ดร.ปณิสญา อธิจิตตา พร้อมด้วยนักศึกษา กศ.บป. เรียนการผลิตรายการโทรทัศน์และการตัดต่อวิดีทัศน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ Mac ณ ห้อง BBA Production Space 18 ม.ย. 67 11:19:34
 วันที่ 11 ก.พ. 67 อาจารย์ ดร.ปณิสญา อธิจิตตา พร้อมด้วยนักศึกษา กศ.บป. เรียนการผลิตรายการโทรทัศน์และการตัดต่อวิดีทัศน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ Mac ณ ห้อง BBA Production Space
79
การเรียนเข้มข้นพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติ เรื่องยากเราก็ทำได้ เพราะอาจารย์ทุ่มเท นักศึกษาก็ใจเกิน การจัดการการเรียนการสอน รายวิชาการวิจัยธุรกิจ หลักสูตร M.B.A. การจัดการ รุ่น 22-23 ภาคเรียนที่ 2/2566 18 ม.ย. 67 11:18:00
 การเรียนเข้มข้นพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติ เรื่องยากเราก็ทำได้ เพราะอาจารย์ทุ่มเท นักศึกษาก็ใจเกิน การจัดการการเรียนการสอน รายวิชาการวิจัยธุรกิจ หลักสูตร M.B.A. การจัดการ รุ่น 22-23 ภาคเรียนที่ 2/2566
81
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการขายออนไลน์ทางรอดธุรกิจที่ยังยืน และเทคนิคฉีกกรอกถ่ายภาพสินค้าให้ยูนีคมีสไตล์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิ 18 ม.ย. 67 11:09:19
 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการขายออนไลน์ทางรอดธุรกิจที่ยังยืน และเทคนิคฉีกกรอกถ่ายภาพสินค้าให้ยูนีคมีสไตล์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิ
90
วันที่ 26 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการขายออนไลน์ทางรอดธุรกิจที่ยังยืน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 18 ม.ย. 67 11:02:14
 วันที่ 26 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการขายออนไลน์ทางรอดธุรกิจที่ยังยืน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
81
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 18 ม.ย. 67 10:55:31
 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
82
อาจารย์พรชัย วีระนันทาเวทย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ?เข้าร่วมพิธีเปิด เยี่ยมและให้กำลังใจค่ายผู้นำนักศึกษาพัฒนาท้องถิ่น มีตัวแทนผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง อ.น้ำยืน จ 18 ม.ย. 67 10:52:27
 อาจารย์พรชัย วีระนันทาเวทย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ?เข้าร่วมพิธีเปิด เยี่ยมและให้กำลังใจค่ายผู้นำนักศึกษาพัฒนาท้องถิ่น มีตัวแทนผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง อ.น้ำยืน จ
79
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านอาชีพรายชั้นปี (BACC) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 18 ม.ย. 67 10:45:04
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านอาชีพรายชั้นปี (BACC) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
86
แผนธุรกิจ เรียนสนุก เข้าใจง่าย กับ Business Model Canvas โดย อ.ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ วิทยากรมือหนึ่ง ให้เกียรติร่วมบรรยายในคลาสเรียนของผศ.ดร.อุมารินทร์ ราตรี รายวิชาการตลาดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จาก คณะเกษตรศาสตร์  มหา 18 ม.ย. 67 10:41:12
 แผนธุรกิจ เรียนสนุก เข้าใจง่าย กับ Business Model Canvas โดย อ.ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ วิทยากรมือหนึ่ง ให้เกียรติร่วมบรรยายในคลาสเรียนของผศ.ดร.อุมารินทร์ ราตรี รายวิชาการตลาดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จาก คณะเกษตรศาสตร์ มหา
66
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารอินทนิล ชั้น 3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการ เตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งงานนักวิชาการการเงินและบัญชี ให้กับนักศึกษาชั้น ปี 3 และชั้นปี 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา และอยากจะเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี โดยได้รับเกีย 18 ม.ย. 67 10:38:03
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารอินทนิล ชั้น 3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการ เตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งงานนักวิชาการการเงินและบัญชี ให้กับนักศึกษาชั้น ปี 3 และชั้นปี 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา และอยากจะเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี โดยได้รับเกีย
82
วันที่ 1 ก.พ. 67 นำโดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประนอม คำผา ที่ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ---------------- #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18 ม.ย. 67 10:27:45
 วันที่ 1 ก.พ. 67 นำโดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประนอม คำผา ที่ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ---------------- #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
86
วันที่ 26 ม.ค. 67 ผศ.ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และสาขาวิชาการบัญชี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิ 18 ม.ย. 67 09:55:49
 วันที่ 26 ม.ค. 67 ผศ.ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และสาขาวิชาการบัญชี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิ
89
รางวัลชนะเลิศ การประกวดแสดงละครเวที ในธีมลูกเป็ดขี้เหร่ ประเภทละครแอคชั่น ในกิจกรรมนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 13 18 ม.ย. 67 09:49:30
 รางวัลชนะเลิศ การประกวดแสดงละครเวที ในธีมลูกเป็ดขี้เหร่ ประเภทละครแอคชั่น ในกิจกรรมนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 13
73
บรรยายกาศการอบรม การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงาน นักวิชาการบัญชีและการเงิน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ขอบคุณวิทยากรคนสวย อาจารย์ภารวี เกตุสิริ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่ 18 ม.ย. 67 09:45:10
 บรรยายกาศการอบรม การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงาน นักวิชาการบัญชีและการเงิน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ขอบคุณวิทยากรคนสวย อาจารย์ภารวี เกตุสิริ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่
73
ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ในรายวิชาการตลาดสำหรับธุรกิจชุมชน Section 03 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.บุษยมาส ชื่นเย็น ได้มีโอกาสสำรวจปัญหาวิสาหกิจชุมชนขนมผิง แม่รุ่ง ที่อยู่ เลขที่ 33 หมู่ที่ 2 บ้านแค ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 18 ม.ย. 67 09:39:59
 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ในรายวิชาการตลาดสำหรับธุรกิจชุมชน Section 03 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.บุษยมาส ชื่นเย็น ได้มีโอกาสสำรวจปัญหาวิสาหกิจชุมชนขนมผิง แม่รุ่ง ที่อยู่ เลขที่ 33 หมู่ที่ 2 บ้านแค ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
90
CME เราพร้อมให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง ทดสอบการนำสินค้าออกสู่ตลาดจริง พร้อมให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนกับผู้ประกอบการตัวจริง กว่าจะได้ 1 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พร้อมส่งมอบคุณค่าที่ดีให้ลูกค้า อาหารปลอดภัย อาหารท้องถิ่น 18 ม.ย. 67 09:33:39
 CME เราพร้อมให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง ทดสอบการนำสินค้าออกสู่ตลาดจริง พร้อมให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนกับผู้ประกอบการตัวจริง กว่าจะได้ 1 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พร้อมส่งมอบคุณค่าที่ดีให้ลูกค้า อาหารปลอดภัย อาหารท้องถิ่น
81
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ในรายวิชาการตลาดสำหรับธุรกิจชุมชน อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.บุษยมาส ชื่นเย็น ได้มีโอกาสสำรวจปัญหาวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์ เจ๊เล็ก ที่อยู่ เลขที่ 483/5 หมู่ที่ 4 ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 18 ม.ย. 67 09:30:19
 วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ในรายวิชาการตลาดสำหรับธุรกิจชุมชน อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.บุษยมาส ชื่นเย็น ได้มีโอกาสสำรวจปัญหาวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์ เจ๊เล็ก ที่อยู่ เลขที่ 483/5 หมู่ที่ 4 ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
78
นศ.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดแสดงละครเวที ในธีมลูกเป็ดขี้เหร่ ประเภทละครแอคชั่น ในกิจกรรมนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 13 ณ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 27-28 ม.ค.67 ???? 18 ม.ย. 67 09:26:56
 นศ.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดแสดงละครเวที ในธีมลูกเป็ดขี้เหร่ ประเภทละครแอคชั่น ในกิจกรรมนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 13 ณ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 27-28 ม.ค.67 ????
70
ช่วงเช้าวันนี้ไอราและคุณเมย์ได้มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่องการทำการตลาดแบบยั่งยืนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ของสาขาการจัดการระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18 ม.ย. 67 09:24:57
 ช่วงเช้าวันนี้ไอราและคุณเมย์ได้มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่องการทำการตลาดแบบยั่งยืนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ของสาขาการจัดการระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
75
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน CT Esports Championships 2024 #2 ในงานครบรอบ 29 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบล 17 ม.ย. 67 15:10:35
 สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน CT Esports Championships 2024 #2 ในงานครบรอบ 29 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบล
75
อุปกรณ์ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน สนับสนุนการเรียนรู้ ครบ จบที่เดียว BBA UBRU ??. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เรียนรู้เทคนิคพร้อมปฏิบัติการถ่ายภาพสินค้า 17 ม.ย. 67 14:56:44
 อุปกรณ์ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน สนับสนุนการเรียนรู้ ครบ จบที่เดียว BBA UBRU ??. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เรียนรู้เทคนิคพร้อมปฏิบัติการถ่ายภาพสินค้า
87
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS SMART2024? ---------- วันที่ 11 ม.ค. 67 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS SMART2024? ณ โ 17 ม.ย. 67 14:54:44
 พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS SMART2024? ---------- วันที่ 11 ม.ค. 67 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS SMART2024? ณ โ
75
จัดเต็มวันสุดท้าย การแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS SMART 2024? #การแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17 ม.ย. 67 14:35:26
 จัดเต็มวันสุดท้าย การแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?BBA SPORTS SMART 2024? #การแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
86