หัวข้อกิจกรรม อ่าน
11 ม.ย. 60 15:45:54
 วันที่สองของการรับสมัครนักศึกษา รอบเพิ่มเติม
1199
10 ม.ย. 60 14:18:15
 ประชุมจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
1196
10 ม.ย. 60 12:47:12
 พิธีเปิดโครงการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก
1186
10 ม.ย. 60 12:22:15
 รับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติม
1172
5 ม.ย. 60 15:06:17   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 พัฒนาศักยภาพชุมชน
1209
5 ม.ย. 60 11:22:46
 สัมภาษณ์นายกสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปี 2559
1291
5 ม.ย. 60 11:16:20
 เตรียมการจัดทำเว็บเพจศิษย์เก่าฯ
1215
4 ม.ย. 60 16:01:17
 เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์
1196
2 ม.ย. 60 14:02:05
 กศ.บป. นำเสนอแผนพัฒนาองค์กร
1208
2 ม.ย. 60 14:00:16
 งานเปิดตัวแคมเปญสินเชื่อ SMART SMEs
1170
28 มี.ค. 60 14:50:26
 ประชุมบอร์ดบริหาร
1203
28 มี.ค. 60 14:29:28
 สัมภาษณ์นักศึกษาเรียนดี
1206
23 มี.ค. 60 17:25:16
 บทสัมภาษณ์นักศึกษากิจกรรมเด่น
1201
23 มี.ค. 60 12:16:53
 ประชุมพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
1166
21 มี.ค. 60 18:45:19
 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1254
21 มี.ค. 60 13:55:33
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
1179
21 มี.ค. 60 13:10:16
 ประชุมทีมสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
1188
16 มี.ค. 60 16:26:09
  "คิด - ทำ นอกกรอบ"
1208
13 มี.ค. 60 16:51:04
 พัฒนาคุณภาพนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
1166
13 มี.ค. 60 16:49:35   สาขาวิชาการตลาด
 Marketing Buzz Team
1176
13 มี.ค. 60 08:48:44   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 การจัดการทั่วไป ศึกษาดูงาน
1185
13 มี.ค. 60 08:46:27   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 เยาวสตรีดีเด่น
1204
11 มี.ค. 60 10:56:39
 โมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้าน
1205
9 มี.ค. 60 16:57:35
 ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กร
1186
9 มี.ค. 60 09:54:31
 คัดเลือกทุนวิจัย
1172