หัวข้อกิจกรรม อ่าน
4 พ.ค. 60 13:26:26
 กิจกรรมอบรมแกนนำกรรมการนักศึกษา
909
4 พ.ค. 60 12:22:16
 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ กศบป.
931
4 พ.ค. 60 12:18:01
 ประชุมถ่ายทอดข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล
920
4 พ.ค. 60 12:12:15
 พัฒนาบุคลากร : การจัดการสำนักงาน และสิ่งแวดล้อม
928
21 ม.ย. 60 10:50:21
 ประชุมพัฒนาการวิจัย
908
19 ม.ย. 60 10:31:44
 ประชุมความร่วมมือทางการศึกษา CP ALL
914
12 ม.ย. 60 13:27:43
 วันสุดท้ายของการรับสมัครรอบเพิ่มเติม
912
11 ม.ย. 60 16:47:32
 วันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข
913
11 ม.ย. 60 16:28:18
 คณะบริหารฯ จัดประเพณีสงกรานต์
939
11 ม.ย. 60 15:45:54
 วันที่สองของการรับสมัครนักศึกษา รอบเพิ่มเติม
934
10 ม.ย. 60 14:18:15
 ประชุมจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
928
10 ม.ย. 60 12:47:12
 พิธีเปิดโครงการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก
945
10 ม.ย. 60 12:22:15
 รับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติม
916
5 ม.ย. 60 15:06:17   สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 พัฒนาศักยภาพชุมชน
925
5 ม.ย. 60 11:22:46
 สัมภาษณ์นายกสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปี 2559
1006
5 ม.ย. 60 11:16:20
 เตรียมการจัดทำเว็บเพจศิษย์เก่าฯ
925
4 ม.ย. 60 16:01:17
 เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์
926
2 ม.ย. 60 14:02:05
 กศ.บป. นำเสนอแผนพัฒนาองค์กร
927
2 ม.ย. 60 14:00:16
 งานเปิดตัวแคมเปญสินเชื่อ SMART SMEs
931
28 มี.ค. 60 14:50:26
 ประชุมบอร์ดบริหาร
925
28 มี.ค. 60 14:29:28
 สัมภาษณ์นักศึกษาเรียนดี
927
23 มี.ค. 60 17:25:16
 บทสัมภาษณ์นักศึกษากิจกรรมเด่น
923
23 มี.ค. 60 12:16:53
 ประชุมพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
935
21 มี.ค. 60 18:45:19
 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
933
21 มี.ค. 60 13:55:33
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
926