หัวข้อกิจกรรม อ่าน
4 พ.ค. 60 13:45:01
 ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมรับน้อง
1108
4 พ.ค. 60 13:26:26
 กิจกรรมอบรมแกนนำกรรมการนักศึกษา
1106
4 พ.ค. 60 12:22:16
 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ กศบป.
1130
4 พ.ค. 60 12:18:01
 ประชุมถ่ายทอดข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล
1111
4 พ.ค. 60 12:12:15
 พัฒนาบุคลากร : การจัดการสำนักงาน และสิ่งแวดล้อม
1102
21 ม.ย. 60 10:50:21
 ประชุมพัฒนาการวิจัย
1128
19 ม.ย. 60 10:31:44
 ประชุมความร่วมมือทางการศึกษา CP ALL
1107
12 ม.ย. 60 13:27:43
 วันสุดท้ายของการรับสมัครรอบเพิ่มเติม
1117
11 ม.ย. 60 16:47:32
 วันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข
1098
11 ม.ย. 60 16:28:18
 คณะบริหารฯ จัดประเพณีสงกรานต์
1127
11 ม.ย. 60 15:45:54
 วันที่สองของการรับสมัครนักศึกษา รอบเพิ่มเติม
1129
10 ม.ย. 60 14:18:15
 ประชุมจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
1126
10 ม.ย. 60 12:47:12
 พิธีเปิดโครงการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก
1120
10 ม.ย. 60 12:22:15
 รับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติม
1107
5 ม.ย. 60 15:06:17   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 พัฒนาศักยภาพชุมชน
1132
5 ม.ย. 60 11:22:46
 สัมภาษณ์นายกสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปี 2559
1197
5 ม.ย. 60 11:16:20
 เตรียมการจัดทำเว็บเพจศิษย์เก่าฯ
1133
4 ม.ย. 60 16:01:17
 เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์
1123
2 ม.ย. 60 14:02:05
 กศ.บป. นำเสนอแผนพัฒนาองค์กร
1133
2 ม.ย. 60 14:00:16
 งานเปิดตัวแคมเปญสินเชื่อ SMART SMEs
1103
28 มี.ค. 60 14:50:26
 ประชุมบอร์ดบริหาร
1131
28 มี.ค. 60 14:29:28
 สัมภาษณ์นักศึกษาเรียนดี
1132
23 มี.ค. 60 17:25:16
 บทสัมภาษณ์นักศึกษากิจกรรมเด่น
1129
23 มี.ค. 60 12:16:53
 ประชุมพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
1107
21 มี.ค. 60 18:45:19
 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1151