16 มิ.ย. 65 มหาวิทยาลัย ฯ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และแสดงความยินดีแด่ นายมีชัย แต้สุจริยา คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในโอกาสมี่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ?ศิลปินแห่งชาติ? 2564 สาขาทัศนศิลป์ (ทอผ้า)

วันที่ 16 มิ.ย. 65 มหาวิทยาลัย ฯ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และแสดงความยินดีแด่ นายมีชัย แต้สุจริยา คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในโอกาสมี่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” 2564 สาขาทัศนศิลป์ (ทอผ้า) มี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน โดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=webmaster.bba&set=a.2356213577849786

------------

#BBA #UBRU #Smart #Education #ExcellentBBA #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ภาพกิจกรรม


Share this post