วันที่ 1 มิถุนายน 2567 อ.ภราดา บุญรมย์ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการทั่วไปทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. ร่วมทำกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นและจัดการสิ่งแวดล้อม (โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) ณ วัดป่าดงหนองแคน ตำบลนาเลิง อำเภอม่ว

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 อ.ภราดา บุญรมย์ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการทั่วไปทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. ร่วมทำกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นและจัดการสิ่งแวดล้อม (โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) ณ วัดป่าดงหนองแคน ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมนี้จัดเต็มไม่มีกั๊ก..... มีตั้งแต่การถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์จากพี่ ๆ มอบให้น้อง ๆ นักเรียนที่น่ารักทุกคน การจัดการสภาพแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน สรุปงานนี้ได้ความรู้สึกดี ๆ อิ่มบุญ อิ่มท้อง และได้ร่วมกันสร้างประโยชน์ต่อชุมชน........ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมกันทำสิ่งดี ๆ ในกิจกรรมรจิตอาสาฯ นี้ด้วยนะคะ...สาธุ

--------------------------

#gmubru

#gmclub

#Smart #Education #ExcellentBBA

#คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

 

 


ภาพกิจกรรม


Share this post