วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์หลักสูตรการจัดการทั่วไป นำโดย ผศ.ดลฤดี พลมิตร ประธานบริหารหลักสูตรฯ พร้อมด้วย อ.ภราดา บุญรมย์, ผศ.ดร.อมรรัตน์ พรประเสริฐ, ดร.มัลลิกา บุตรทองทิม และ อ.เจริญ โสภา เข้าร่วมการอบรม "Digital Transformation (DX) : The Path to O

วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์หลักสูตรการจัดการทั่วไป นำโดย ผศ.ดลฤดี พลมิตร ประธานบริหารหลักสูตรฯ พร้อมด้วย อ.ภราดา บุญรมย์, ผศ.ดร.อมรรัตน์ พรประเสริฐ, ดร.มัลลิกา บุตรทองทิม และ อ.เจริญ โสภา เข้าร่วมการอบรม "Digital Transformation (DX) : The Path to Organization Excellence แนวทางการมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำพาองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงาน Best Practice DX Factory ณ บริษัทไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด (DCI) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการผลิต และแนวทางการพัฒนาบุคลากร การขับเคลื่อนโดยสร้าง Digital Skills

--------------------------

Cr. ขอบคุณภาพและข้อมูลดี ๆ จากเพจ Thailand Productivity Institute - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - FTPI https://www.facebook.com/photo/?fbid=890866816414559&set=pcb.890866919747882

---------------------------

#gmubru

#gmclub

#Smart #Education #ExcellentBBA

#คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

 

 


ภาพกิจกรรม


Share this post