วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ขบวนแห่บั้งไฟของชุมชนบ้านบัวเจริญ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขบวนแห่บั้งไฟของชุมชนบ้านบัวเจริญ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
------------
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมขบวนแห่บั้งไฟของชุมชนบ้านบัวเจริญ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการให้กับชุมชนและเปิดการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นทางการ ณ บ้านบัวเจริญ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
------------


ภาพกิจกรรม


Share this post