หัวข้อกิจกรรม อ่าน
3 ก.ค. 60 09:46:34
 ประชุมจัดทำวารสารวิชาการ
960
25 มิ.ย. 60 10:44:31
 ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป
989
25 มิ.ย. 60 09:54:40
 คณะผู้แทนทูตอิสราเอล เยี่ยมเยือนคณะบริหารฯ
978
25 มิ.ย. 60 09:47:46
 เยี่ยมชม Cluster
994
25 มิ.ย. 60 09:44:10
 ปัจฉิมฝึกงาน
1004
22 มิ.ย. 60 16:07:43
 รำลึกพระคุณครู
951
22 มิ.ย. 60 15:56:24
 เตรียมความพร้อมงานบริหารธุรกิจวิชาการ
992
18 มิ.ย. 60 13:40:24
 นำเสนอฝึกประสบการณ์ฯ กศ.บป.
972
18 มิ.ย. 60 13:20:49
 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
980
18 มิ.ย. 60 13:14:17
 ศึกษาดูงานคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
995
18 มิ.ย. 60 12:45:12
 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และสำนักงาน
978
18 มิ.ย. 60 12:22:53
 พิธีทำบุญตักบาตร - พิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญน้องใหม่
995
18 มิ.ย. 60 12:14:46
 พิธีเทียน
991
9 มิ.ย. 60 14:29:29
 ชิงธง
972
9 มิ.ย. 60 14:01:23
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ
970
8 มิ.ย. 60 16:25:49
 นศ. คณะบริหารฯ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
956
8 มิ.ย. 60 16:23:32
 คณะครุฯ ดูงานสารสนเทศฯ
991
6 มิ.ย. 60 16:41:58
 ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2
948
6 มิ.ย. 60 11:07:38
 รายงานการตรวจสอบภายใน 2560
975
1 มิ.ย. 60 15:36:13
 นักศึกษาแกนนำ จัดทำดอกไม้จันทน์
965
30 พ.ค. 60 11:00:36
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
955
30 พ.ค. 60 10:24:19
 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
950
23 พ.ค. 60 13:06:19
 การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
975
22 พ.ค. 60 15:08:25
 กิจการนักศึกษา เตรียมพร้อมรับน้องใหม่
966
21 พ.ค. 60 14:28:50
 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บป.
976