หัวข้อกิจกรรม อ่าน
1 ก.พ. 60 14:20:07
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560
1173
1 ก.พ. 60 14:16:00
 หยั่งเสียงกรรมการประจำคณะ
1204
28 ม.ค. 60 09:48:43
 การอบรมสืบค้นข้อมูลดิจิตอล
1173
25 ม.ค. 60 14:45:01
 ประชุมจัดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
1188
23 ม.ค. 60 10:01:26
 พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
1175
23 ม.ค. 60 09:21:32
 พิธีเปิดโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
1202
19 ม.ค. 60 14:11:25
 ฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบ
1201
15 มิ.ย. 58 12:00:06   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 กิจกรรม โรงเรียนบ้านสิม ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
1173
19 พ.ค. 58 10:10:23   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 ชื่อโครงการ :โครงการจิตอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง
1177
11 พ.ค. 58 15:38:45
 ประชุมโครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1183
30 ม.ย. 58 10:18:03   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี
1214
30 มี.ค. 58 09:32:30   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 โครงการวิจัยในหมู่เรียนบธ.บ.57.04.16 จิตอาสาพัฒนาวัดหนองปลาปาก วัดหนองปลาปาก ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่28 มีนาคม 2558
1179
16 ก.พ. 58 15:44:40
 กิจกรรมการซ้อมรับมือภัยพิบัติ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
1180
16 ก.พ. 58 14:41:45
 โครงการศึกษาดูงานแกนนำกรรมการนักศึกษา
1185
16 ก.พ. 58 10:57:30   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรณรงค์ใส่ผ้าไทย
1190
5 ก.พ. 58 14:02:36
 การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
1191
4 ก.พ. 58 17:22:37   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 จัดการเลือกตั้งประธานกรรมการนักศึกษา รุ่น 10
1183
27 ก.ย. 57 09:58:12
 มุฑิตาลัย...จากใจราชภัฏ
1169
20 ก.ย. 57 09:39:20
 จัดแข่งขันประกวดสื่อ
1176
20 ก.ย. 57 09:26:33
 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 4
1184
20 ก.ย. 57 09:18:36
 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
1213
11 ก.ย. 57 11:13:15   สาขาวิชาการตลาด
 การตลาดวิชาการครั้งที่ 3
1207
10 ก.ย. 57 14:38:55
 กีฬาบริหารธุรกิจเกมส์ ครั้งที่ ๑๑
1209
10 ก.ย. 57 14:25:02   สาขาวิชาการบัญชี
 การอบรมเชิงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในสถาณการณ์จำลอง (simulation)
1223
9 ก.ย. 57 09:22:52   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 กีฬาบริหารธุรกิจเกมส์ ครั้งที่ ๑๑? วันเสาร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗
1177