หัวข้อกิจกรรม อ่าน
27 ก.พ. 61 11:51:31
 BBA Blue nigth 2018
1178
27 ก.พ. 61 11:44:07
 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2561
1204
27 ก.พ. 61 11:33:51
 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1207
27 ก.พ. 61 11:30:42
 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ(คลัสเตอร์)
1184
27 ก.พ. 61 11:28:08
 โครงการเดิน วิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนมูลนิธิฯ
1207
27 ก.พ. 61 11:21:13
 กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม(คลัสเตอร์) ปีที่ 4
1180
27 ก.พ. 61 11:17:48
 ระดมกันปลูกต้นไม้เพื่อประดับตกแต่งบริเวณคณะ
1168
16 ก.พ. 61 14:11:01
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2560
1206
16 ก.พ. 61 14:06:33
 ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 สหกรณ์บริการ
1205
16 ก.พ. 61 12:34:28
 กิจกรรม KM BUDDY BBA&PHN@UBRU
1180
16 ก.พ. 61 12:33:05
 กิจกรรม KM BUDDY BBA&PHN@UBRU
1201
16 ก.พ. 61 12:30:45
 ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2560
1208
16 ก.พ. 61 12:27:56
 ประชุมคณะกรรมการการจัดทำวารสารการจัดการและการพัฒนา
1204
16 ก.พ. 61 12:15:49
 BBA จิตอาสา ทำดีถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
1166
16 ก.พ. 61 12:09:51
 ส่งมอบดอกไม้จันทน์
1208
16 ก.พ. 61 11:45:57
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
1208
16 ก.พ. 61 11:36:32
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 7/2560
1184
16 ก.พ. 61 10:21:59
 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปรับปรุง (Improvement Plan)ประจำปีงบประมาณ 2560
1177
16 ก.พ. 61 09:43:32
 บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 3 ACBA 2017
1212
19 ก.ค. 60 11:09:09
 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
1207
18 ก.ค. 60 11:11:50
 ปรับภูมิทัศน์ เตรียมปลูกปอเทือง
1195
17 ก.ค. 60 14:04:26
 ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณของบุคลากร
1165
12 ก.ค. 60 11:03:25
 ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยมือใหม่
1213
11 ก.ค. 60 13:55:41
 ประชุม กบ. คณะ ครั้งที่ 6
1204
7 ก.ค. 60 12:10:44
 รำบุญข้าวประดับดิน
1209