หัวข้อกิจกรรม อ่าน
23 มี.ค. 60 17:25:16
 บทสัมภาษณ์นักศึกษากิจกรรมเด่น
971
23 มี.ค. 60 12:16:53
 ประชุมพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
983
21 มี.ค. 60 18:45:19
 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
985
21 มี.ค. 60 13:55:33
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
970
21 มี.ค. 60 13:10:16
 ประชุมทีมสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
959
16 มี.ค. 60 16:26:09
  "คิด - ทำ นอกกรอบ"
988
13 มี.ค. 60 16:51:04
 พัฒนาคุณภาพนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
951
11 มี.ค. 60 10:56:39
 โมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้าน
981
9 มี.ค. 60 16:57:35
 ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กร
957
9 มี.ค. 60 09:54:31
 คัดเลือกทุนวิจัย
976
8 มี.ค. 60 13:57:29
 การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน
955
2 มี.ค. 60 14:16:34
 ประชุมการจัดการขยะ
961
28 ก.พ. 60 14:18:12
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2
971
24 ก.พ. 60 15:19:52
 นำเสนอรายงานพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
965
21 ก.พ. 60 13:44:54
 ประชุมสรุปผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
978
15 ก.พ. 60 21:28:26
 การบัญชี และคอมฯ ธุรกิจ รองอันดับ 2 แข่งขันทักษะ
967
15 ก.พ. 60 21:26:00
 ศึกษาดูงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์
991
15 ก.พ. 60 21:20:17
 การจัดการงานเอกสารสำหรับงานจัดเก็บภาษี
959
9 ก.พ. 60 15:00:12
 ประชุมคลัชเตอร์ฯ ครั้งที่ 1/2560
980
9 ก.พ. 60 10:36:54
 ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ แต่ง "บัลลังก์ดอกไม้"
971
8 ก.พ. 60 14:49:13
 ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
967
8 ก.พ. 60 14:22:09
 เสริมสร้างแรงบันดาลใจ
962
7 ก.พ. 60 16:24:53
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560
953
1 ก.พ. 60 15:51:51
 ขอแสดงความยินดีกับกรรมการบริหาร และกรรมการประจำคณะ
966
1 ก.พ. 60 14:20:07
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560
962