หัวข้อกิจกรรม อ่าน
3 ก.ค. 60 16:43:45
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560
1229
3 ก.ค. 60 09:46:34
 ประชุมจัดทำวารสารวิชาการ
1162
25 มิ.ย. 60 10:44:31
 ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป
1208
25 มิ.ย. 60 09:54:40
 คณะผู้แทนทูตอิสราเอล เยี่ยมเยือนคณะบริหารฯ
1207
25 มิ.ย. 60 09:47:46
 เยี่ยมชม Cluster
1193
25 มิ.ย. 60 09:44:10
 ปัจฉิมฝึกงาน
1228
22 มิ.ย. 60 16:07:43
 รำลึกพระคุณครู
1198
22 มิ.ย. 60 15:56:24
 เตรียมความพร้อมงานบริหารธุรกิจวิชาการ
1203
18 มิ.ย. 60 13:40:24
 นำเสนอฝึกประสบการณ์ฯ กศ.บป.
1203
18 มิ.ย. 60 13:20:49
 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
1175
18 มิ.ย. 60 13:14:17
 ศึกษาดูงานคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1212
18 มิ.ย. 60 12:45:12
 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และสำนักงาน
1177
18 มิ.ย. 60 12:22:53
 พิธีทำบุญตักบาตร - พิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญน้องใหม่
1215
18 มิ.ย. 60 12:14:46
 พิธีเทียน
1211
9 มิ.ย. 60 14:29:29
 ชิงธง
1180
9 มิ.ย. 60 14:01:23
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ
1197
8 มิ.ย. 60 16:25:49
 นศ. คณะบริหารฯ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
1175
8 มิ.ย. 60 16:23:32
 คณะครุฯ ดูงานสารสนเทศฯ
1232
6 มิ.ย. 60 16:41:58
 ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2
1164
6 มิ.ย. 60 11:07:38
 รายงานการตรวจสอบภายใน 2560
1209
1 มิ.ย. 60 15:36:13
 นักศึกษาแกนนำ จัดทำดอกไม้จันทน์
1170
30 พ.ค. 60 11:00:36
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
1195
30 พ.ค. 60 10:24:19
 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
1176
23 พ.ค. 60 13:06:19
 การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
1201
22 พ.ค. 60 15:08:25
 กิจการนักศึกษา เตรียมพร้อมรับน้องใหม่
1177