หัวข้อกิจกรรม อ่าน
21 มี.ค. 60 13:10:16
 ประชุมทีมสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
1119
16 มี.ค. 60 16:26:09
  "คิด - ทำ นอกกรอบ"
1133
13 มี.ค. 60 16:51:04
 พัฒนาคุณภาพนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
1101
11 มี.ค. 60 10:56:39
 โมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้าน
1130
9 มี.ค. 60 16:57:35
 ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กร
1113
9 มี.ค. 60 09:54:31
 คัดเลือกทุนวิจัย
1109
8 มี.ค. 60 13:57:29
 การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน
1109
2 มี.ค. 60 14:16:34
 ประชุมการจัดการขยะ
1114
28 ก.พ. 60 14:18:12
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2
1116
24 ก.พ. 60 15:19:52
 นำเสนอรายงานพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
1132
21 ก.พ. 60 13:44:54
 ประชุมสรุปผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
1130
15 ก.พ. 60 21:28:26
 การบัญชี และคอมฯ ธุรกิจ รองอันดับ 2 แข่งขันทักษะ
1170
15 ก.พ. 60 21:26:00
 ศึกษาดูงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์
1140
15 ก.พ. 60 21:20:17
 การจัดการงานเอกสารสำหรับงานจัดเก็บภาษี
1108
9 ก.พ. 60 15:00:12
 ประชุมคลัชเตอร์ฯ ครั้งที่ 1/2560
1132
9 ก.พ. 60 10:36:54
 ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ แต่ง "บัลลังก์ดอกไม้"
1138
8 ก.พ. 60 14:49:13
 ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1121
8 ก.พ. 60 14:22:09
 เสริมสร้างแรงบันดาลใจ
1093
7 ก.พ. 60 16:24:53
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560
1113
1 ก.พ. 60 15:51:51
 ขอแสดงความยินดีกับกรรมการบริหาร และกรรมการประจำคณะ
1120
1 ก.พ. 60 14:20:07
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560
1108
1 ก.พ. 60 14:16:00
 หยั่งเสียงกรรมการประจำคณะ
1126
28 ม.ค. 60 09:48:43
 การอบรมสืบค้นข้อมูลดิจิตอล
1106
25 ม.ค. 60 14:45:01
 ประชุมจัดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
1116
23 ม.ค. 60 10:01:26
 พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
1111