หัวข้อกิจกรรม อ่าน
28 มี.ค. 60 14:29:28
 สัมภาษณ์นักศึกษาเรียนดี
1206
23 มี.ค. 60 17:25:16
 บทสัมภาษณ์นักศึกษากิจกรรมเด่น
1201
23 มี.ค. 60 12:16:53
 ประชุมพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
1166
21 มี.ค. 60 18:45:19
 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1254
21 มี.ค. 60 13:55:33
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
1178
21 มี.ค. 60 13:10:16
 ประชุมทีมสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
1188
16 มี.ค. 60 16:26:09
  "คิด - ทำ นอกกรอบ"
1208
13 มี.ค. 60 16:51:04
 พัฒนาคุณภาพนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
1166
11 มี.ค. 60 10:56:39
 โมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้าน
1205
9 มี.ค. 60 16:57:35
 ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กร
1186
9 มี.ค. 60 09:54:31
 คัดเลือกทุนวิจัย
1172
8 มี.ค. 60 13:57:29
 การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน
1163
2 มี.ค. 60 14:16:34
 ประชุมการจัดการขยะ
1182
28 ก.พ. 60 14:18:12
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2
1179
24 ก.พ. 60 15:19:52
 นำเสนอรายงานพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
1205
21 ก.พ. 60 13:44:54
 ประชุมสรุปผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
1205
15 ก.พ. 60 21:28:26
 การบัญชี และคอมฯ ธุรกิจ รองอันดับ 2 แข่งขันทักษะ
1269
15 ก.พ. 60 21:26:00
 ศึกษาดูงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์
1214
15 ก.พ. 60 21:20:17
 การจัดการงานเอกสารสำหรับงานจัดเก็บภาษี
1167
9 ก.พ. 60 15:00:12
 ประชุมคลัชเตอร์ฯ ครั้งที่ 1/2560
1207
9 ก.พ. 60 10:36:54
 ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ แต่ง "บัลลังก์ดอกไม้"
1211
8 ก.พ. 60 14:49:13
 ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1194
8 ก.พ. 60 14:22:09
 เสริมสร้างแรงบันดาลใจ
1151
7 ก.พ. 60 16:24:53
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560
1161
1 ก.พ. 60 15:51:51
 ขอแสดงความยินดีกับกรรมการบริหาร และกรรมการประจำคณะ
1191