หัวข้อกิจกรรม อ่าน
3 ม.ค. 62 11:44:29
 #BBA@UBRU Business Camp#3
993
3 ม.ค. 62 11:40:48
 BBA@UBRU Business Camp#2
987
3 ม.ค. 62 11:37:04
 BBA@UBRU Business Cam#2
992
3 ม.ค. 62 11:31:24
 กิจกรรมฐานจากพี่ๆ BBA@UBRU
991
3 ม.ค. 62 11:25:42
 กิจกรรม BBA@UBRU Business Cam
1013
3 ม.ค. 62 11:20:40
 ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 42561
979
3 ม.ค. 62 11:16:21
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 42561
962
3 ม.ค. 62 11:13:40
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม #BBABusinessCamp
985
3 ม.ค. 62 11:04:40
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
989
3 ม.ค. 62 09:47:00
 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมค่ายบริการธุรกิจ
991
3 ม.ค. 62 09:26:25
 คณะผู้บริหารประเมินการสอนเพื่อพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
981
28 ธ.ค. 61 10:30:49
 ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
965
28 ธ.ค. 61 10:28:16
 บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
972
25 ธ.ค. 61 15:14:11
 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา
961
25 ธ.ค. 61 14:51:50
 HUG-UEAY-DER
967
25 ธ.ค. 61 14:48:35
 แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันน้ำใจ
1004
25 ธ.ค. 61 09:51:09
 ประชุมผู้นำนักศึกษา
960
24 ธ.ค. 61 14:21:55
 ปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา
982
24 ธ.ค. 61 14:13:02
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
978
11 ก.ย. 61 11:55:12
 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการ อุตสาหกรรมภาคที่ ๗
968
11 ก.ย. 61 11:54:16
 โครงการประกวดเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561
980
11 ก.ย. 61 11:53:03
 การอบรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้สำเร็จตามระเบียบฯ
967
11 ก.ย. 61 11:52:21
 อบรมฏิบัติการ ?การสื่อข่าวผ่านสื่อดิจิทัล?
989
11 ก.ย. 61 11:51:39
 สัมมนาพัฒนาบทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่องค์การในยุคThailand4.0
972
11 ก.ย. 61 11:51:00
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
955