หัวข้อกิจกรรม อ่าน
25 มิ.ย. 60 09:44:10
 ปัจฉิมฝึกงาน
1147
22 มิ.ย. 60 16:07:43
 รำลึกพระคุณครู
1115
22 มิ.ย. 60 15:56:24
 เตรียมความพร้อมงานบริหารธุรกิจวิชาการ
1130
18 มิ.ย. 60 13:40:24
 นำเสนอฝึกประสบการณ์ฯ กศ.บป.
1124
18 มิ.ย. 60 13:20:49
 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
1119
18 มิ.ย. 60 13:14:17
 ศึกษาดูงานคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1139
18 มิ.ย. 60 12:45:12
 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และสำนักงาน
1120
18 มิ.ย. 60 12:22:53
 พิธีทำบุญตักบาตร - พิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญน้องใหม่
1136
18 มิ.ย. 60 12:14:46
 พิธีเทียน
1138
9 มิ.ย. 60 14:29:29
 ชิงธง
1111
9 มิ.ย. 60 14:01:23
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ
1132
8 มิ.ย. 60 16:25:49
 นศ. คณะบริหารฯ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
1108
8 มิ.ย. 60 16:23:32
 คณะครุฯ ดูงานสารสนเทศฯ
1143
6 มิ.ย. 60 16:41:58
 ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2
1102
6 มิ.ย. 60 11:07:38
 รายงานการตรวจสอบภายใน 2560
1129
1 มิ.ย. 60 15:36:13
 นักศึกษาแกนนำ จัดทำดอกไม้จันทน์
1104
30 พ.ค. 60 11:00:36
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
1114
30 พ.ค. 60 10:24:19
 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
1106
23 พ.ค. 60 13:06:19
 การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
1126
22 พ.ค. 60 15:08:25
 กิจการนักศึกษา เตรียมพร้อมรับน้องใหม่
1107
21 พ.ค. 60 14:28:50
 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บป.
1121
18 พ.ค. 60 14:03:16
 ประชุมเตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
1122
18 พ.ค. 60 10:08:09
 ประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1112
16 พ.ค. 60 10:54:11
 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพ
1124
5 พ.ค. 60 14:09:17
 สัมภาษณ์ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1111