หัวข้อกิจกรรม อ่าน
16 ส.ค. 66 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดการพูด 9 ม.ย. 67 10:42:55
 16 ส.ค. 66 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดการพูด "เวทีทอล์ค" ในหัวข้อ "พูดอย่างไร สร้างแรงบันดาลใจได้ ณ ตึก อินทนิล ชั้น 3
68
16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลรางวัลแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ CME  BIZ WAR 2023 9 ม.ย. 67 10:36:19
 16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลรางวัลแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ CME BIZ WAR 2023
63
16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 15-205  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและโอกาสในสายงานการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 9 ม.ย. 67 10:34:02
 16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 15-205 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและโอกาสในสายงานการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
66
วันที่ 16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 8304, 8305 และ 8405 สาขาวิชาการบัญชีและบัญชีบัณฑิต จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี 9 ม.ย. 67 10:32:47
 วันที่ 16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 8304, 8305 และ 8405 สาขาวิชาการบัญชีและบัญชีบัณฑิต จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี
60
16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 8301 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 9 ม.ย. 67 10:31:39
 16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 8301 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
64
16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและโอกาส ในสายงานการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 9 ม.ย. 67 10:30:18
 16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและโอกาส ในสายงานการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
75
 16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ กิจกรรมอบรมทักษะการใช้งาน ChatGPT สำหรับการเรียนการสอนและสร้างการนำเสนองาน 9 ม.ย. 67 10:28:28
  16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ กิจกรรมอบรมทักษะการใช้งาน ChatGPT สำหรับการเรียนการสอนและสร้างการนำเสนองาน
70
16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 8205 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  กิจกรรมอบรมทักษะการใช้งาน ChatGPT สำหรับการเรียนการสอนและสร้างการนำเสนองาน 5 ม.ย. 67 13:22:34
 16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 8205 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ กิจกรรมอบรมทักษะการใช้งาน ChatGPT สำหรับการเรียนการสอนและสร้างการนำเสนองาน
96
16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 8201 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล tiktokers& YouTuber บนสื่อโซเซียลมีเตีย 5 ม.ย. 67 13:21:16
 16 ส.ค. 66 ณ ห้อง 8201 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล tiktokers& YouTuber บนสื่อโซเซียลมีเตีย
84
16 ส.ค. 66 ณ ตึกอินทนิล การแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ 2023 อบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดแห่งอนาคต Modern Marketing 5.0 5 ม.ย. 67 13:19:47
 16 ส.ค. 66 ณ ตึกอินทนิล การแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ 2023 อบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดแห่งอนาคต Modern Marketing 5.0
91
16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 9 ( ACBA 2023 ) 5 ม.ย. 67 13:18:21
 16 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 9 ( ACBA 2023 )
89
9 ส.ค. 66 ณ วัดพระธาตุหนองบัว การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น 5 ม.ย. 67 13:15:56
 9 ส.ค. 66 ณ วัดพระธาตุหนองบัว การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น
83
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กิจกรรม ?เปิดโลกห้องสมุด Happy UBRU Library? 5 ม.ย. 67 13:14:12
 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กิจกรรม ?เปิดโลกห้องสมุด Happy UBRU Library?
80
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กิจกรรม ?เปิดโลกห้องสมุด Happy UBRU Library? 5 ม.ย. 67 13:13:07
 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กิจกรรม ?เปิดโลกห้องสมุด Happy UBRU Library?
91
6 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ส่งเสริมบุคลิกภาพนักบัญชี โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา Smart & Excellent BBA 5 ม.ย. 67 13:11:45
 6 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ส่งเสริมบุคลิกภาพนักบัญชี โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา Smart & Excellent BBA
118
 3 ? 4 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 5 ม.ย. 67 13:10:18
  3 ? 4 ส.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Intensive English Level II and Post-test"
103
คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมรำขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 5 ม.ย. 67 13:08:47
 คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมรำขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
85
รับมอบงบประมาณอุดหนุนขบวนรำแห่เทียนพรรษาประจำปี 2566 จากผู้แทนเทศบาลนครอุบลราชธานี 5 ม.ย. 67 13:07:41
 รับมอบงบประมาณอุดหนุนขบวนรำแห่เทียนพรรษาประจำปี 2566 จากผู้แทนเทศบาลนครอุบลราชธานี
81
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วันขึ้นปีใหม่ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 30 มี.ค. 67 08:17:04
 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วันขึ้นปีใหม่ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
107
 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อสุขภาวะที่ดีในองค์กร และแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 มี.ค. 67 14:44:23
  กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อสุขภาวะที่ดีในองค์กร และแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
152
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อสุขภาวะที่ดีในองค์กร และแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 มี.ค. 67 14:42:29
 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อสุขภาวะที่ดีในองค์กร และแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
137
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 10 มี.ค. 67 14:40:03
 พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
131
10 มี.ค. 67 14:38:01
 "ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
136
เปิดอย่างเป็นทางการ ?อรุณเกมส์? กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 10 มี.ค. 67 14:36:00
 เปิดอย่างเป็นทางการ ?อรุณเกมส์? กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
128
ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ และผู้จัดการทีม การจัดการแข่งกีฬา กอล์ฟ งานกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ? อรุณเกมส์ ? 10 มี.ค. 67 14:30:51
 ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ และผู้จัดการทีม การจัดการแข่งกีฬา กอล์ฟ งานกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ? อรุณเกมส์ ?
144