หัวข้อกิจกรรม อ่าน
6 พ.ค. 64 09:43:21
 เทคโนโลยีคู่ปัญญา พัฒนาชาติ?
1128
6 พ.ค. 64 09:38:46
 BBA SPORT SMART
1135
6 พ.ค. 64 08:56:18
 UBRU OPEN 2021
1138
5 พ.ค. 64 15:55:03
 การแข่งขันแบดมินตัน
1197
5 พ.ค. 64 15:51:43
 กีฬาตะกร้อ
1100
5 พ.ค. 64 15:48:49
  อบรมและปฏิบัติ
1112
5 พ.ค. 64 15:46:15
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ การกำจัดวัชพืช การกำจัดศัตรูพืช การไล่แมลง การถอนแยก และการตรวจแปลง (เตรียมน้ำหมักเพื่อฉีดพ่นไล่แมลง) ของสมาชิกคลัสเตอร์งาดำอุบลราชธานี 3
1124
5 พ.ค. 64 15:38:49
 
1135
5 พ.ค. 64 15:36:20
 การอบรมการผลิตครีมอาบน้ำรังไหม&ใบหม่อน ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองบ่อ
1116
5 พ.ค. 64 15:30:35
 ประชุมการจัดแข่งขันกีฬา BBA SPORT SMART
1127
5 พ.ค. 64 15:22:45
 โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564
1110
5 พ.ค. 64 15:17:44
 อบรมหัวข้อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสีเขียว
1132
5 พ.ค. 64 15:11:37
 โครงการ Mini Entrepreneur
1122
5 พ.ค. 64 15:05:33
  อบรมการพัฒนาแบรนด์ศิลปะของการเล่าเรื่องและ Content Marketing
1121
5 พ.ค. 64 15:01:57
 ลงพื้นตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกคลัสเตอร์งาดำอุบลราชธานี 3
1109
25 มี.ค. 64 12:10:06
 การเข้าศึกษาดูงานของคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
1115
25 มี.ค. 64 12:08:11
 อบรมหัวข้อ การใช้เครื่องมือทาง E-marketing สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
1126
25 มี.ค. 64 12:06:05
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการม.ราชภัฏอุบลราชธานีจำกัด 2/64
1142
25 มี.ค. 64 12:04:11
 ประชุมการตั้งเป้าหมายพัฒนานักศึกษาสู่อาชีพในฝัน
1125
25 มี.ค. 64 12:01:42
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
1141
25 มี.ค. 64 11:59:35
 สอบประเมินการสอนเพื่อพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.ดร.สิริภาพรรณ
1117
25 มี.ค. 64 11:57:39
 เสวนาหัวข้อ ?Keys to Success สร้างธุรกิจให้ปังด้วยโลกดิจิทัล?
1111
25 มี.ค. 64 11:55:49
 เสวนาหัวข้อ "บอกเล่า งานวิทยุกระจายเสียง"
1118
25 มี.ค. 64 11:41:16
 เสวนา ?เจาะโอกาสเพื่อความสำเร็จสู่การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
1112
25 มี.ค. 64 11:38:39
 BBA เท่อย่างไทย #season 2 การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา
1116