หัวข้อกิจกรรม อ่าน
11 ก.ย. 61 11:48:40
 การแข่งขันพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์
1166
11 ก.ย. 61 11:48:05
 กิจกรรมการแข่งขัน HR YOUNG ปีที่ 4 Training RoadMap
1181
11 ก.ย. 61 11:47:31
 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านการตลาด
1182
11 ก.ย. 61 11:46:51
 การประกวดนักขายมืออาชีพ
1147
11 ก.ย. 61 11:46:08
 การประกวดคลิป หัวข้อ:สาระบันเทิงทางเลือกกับการสร้างโอกาสทางอาชีพ
1185
11 ก.ย. 61 11:45:31
 การแข่งขันทักษะการใช้ Excel
1195
11 ก.ย. 61 11:44:09
 การสัมมนามาตรฐานการบัญชี
1145
11 ก.ย. 61 11:42:45
 กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ทางธุรกิจ
1183
11 ก.ย. 61 11:41:54
 การแข่งขันความรู้วิชาการทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
1177
11 ก.ย. 61 11:40:43
 การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1160
11 ก.ย. 61 11:39:55
 กิจกรรมการแข่งขัน PUBG MOBILE
1183
11 ก.ย. 61 11:39:03
 ประกวดพิธีกร ประจำปี 2561
1154
11 ก.ย. 61 11:37:19
 สัมมนาหัวข้อพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
1195
11 ก.ย. 61 11:36:28
 ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ GM
1154
11 ก.ย. 61 11:35:27
 บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 4 ACBA2018
1158
11 ก.ย. 61 11:34:36
 การเสวนา ?การตลาดยุคดิจิทัล?
1154
11 ก.ย. 61 11:33:48
 ปฐมนิเทศวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ภาคกศ.บป.
1190
11 ก.ย. 61 11:32:44
 อบรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1197
11 ก.ย. 61 11:31:52
 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
1187
11 ก.ย. 61 11:30:55
 กิจกรรมประกวดน้องหล่าคำแพง 2018
1176
11 ก.ย. 61 11:30:18
 กิจกรรมประกวด SMART FRESHY BOY & GIRL
1186
11 ก.ย. 61 11:29:39
 บริหารธุรกิจเกมส์ครั้งที่ 15
1189
11 ก.ย. 61 11:28:56
 โครงการความร่วมมือกับ บมจ.สยามแม็คโคร ในการจัดการร้านค้าปลีกชุมชน
1190
11 ก.ย. 61 11:28:16
 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2561
1182
11 ก.ย. 61 11:27:28
 คณะผู้บริหารประเมินการสอนเพื่อพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
1195