หัวข้อกิจกรรม อ่าน
การเตรียมตัวสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน --------- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี (ACC) หัวข้อ 18 ม.ย. 67 14:20:42
 การเตรียมตัวสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน --------- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี (ACC) หัวข้อ "การเตรียมตัวสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน
52
?รู้ทันภาษีกับนักบัญชียุค Digital? --------- วันที่ 20 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมประสบการณ์ 18 ม.ย. 67 13:23:22
 ?รู้ทันภาษีกับนักบัญชียุค Digital? --------- วันที่ 20 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมประสบการณ์
60
บุคลิกภาพที่ดีคือใบเบิกทางสู่ภาพลักษณ์ของการทำงาน --------------- วันที่ 18 ก.พ. 67 ผศ.ดร.วรนุช กุอุทา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีบัญฑิต ประธานเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากบุคคลภายนอก (ACC) รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพส 18 ม.ย. 67 13:12:17
 บุคลิกภาพที่ดีคือใบเบิกทางสู่ภาพลักษณ์ของการทำงาน --------------- วันที่ 18 ก.พ. 67 ผศ.ดร.วรนุช กุอุทา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีบัญฑิต ประธานเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากบุคคลภายนอก (ACC) รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพส
58
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา Smart & Excellent BBA กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีทางการบัญชี (BACC) หัวข้อ ?ผู้ช่วยนักบัญชียุค Digital? วิทยากรโดย นางสาวจันจิรา สุมนัส (กรรมการบริษัท เน็กซ์ทู ซิสเท็ม จำกัด) นางสาวสงกรานต์ ยังน้อย (กรรมการบ 18 ม.ย. 67 13:09:32
 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา Smart & Excellent BBA กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีทางการบัญชี (BACC) หัวข้อ ?ผู้ช่วยนักบัญชียุค Digital? วิทยากรโดย นางสาวจันจิรา สุมนัส (กรรมการบริษัท เน็กซ์ทู ซิสเท็ม จำกัด) นางสาวสงกรานต์ ยังน้อย (กรรมการบ
75
ขอเชิญร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี (ACC) หัวข้อ 18 ม.ย. 67 13:05:59
 ขอเชิญร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี (ACC) หัวข้อ "การประกอบวิชาชีพนักวิชาการตรวจสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์" วิทยากรโดย นางสาว ศิริเรียม พิมประจิตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการตรวจสอบบัญชี ของหน่วยงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ?
60
เริ่มแล้ว กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากบุคคลภายนอก (ACC) รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี 18 ม.ย. 67 13:02:35
 เริ่มแล้ว กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากบุคคลภายนอก (ACC) รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี "การสร้างบุคลิกภาพที่ดีสู่วัยทำงาน" วิทยากรโดย คุณสมใจ ดาระเกษ และคุณพนัชดา พูลเพิ่ม ????ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบร
55
ร่วมส่งกำลังใจให้น้องแฮม นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?ในการประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งดี ?TO BE NUMBER ONE IDOL 5 ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา 18 ม.ย. 67 12:57:53
 ร่วมส่งกำลังใจให้น้องแฮม นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?ในการประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งดี ?TO BE NUMBER ONE IDOL 5 ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา
68
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ ให้กำลังใจนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?น้องตาต้า? ปพิชญา กุลพร นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และหมอแคน ?น้องทับ? นายธีรวุฒิ เรณู นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป ในการประกวดหมอลำกลอนทำนองอุบล จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหว 18 ม.ย. 67 12:50:15
 ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ ให้กำลังใจนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?น้องตาต้า? ปพิชญา กุลพร นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และหมอแคน ?น้องทับ? นายธีรวุฒิ เรณู นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป ในการประกวดหมอลำกลอนทำนองอุบล จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหว
63
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยสาขาวิชาการจั 18 ม.ย. 67 11:48:53
 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยสาขาวิชาการจั
62
นางสาวจิราพร แก้วมาลา นศ.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันผู้ประกาศข่าวรายการโทรทัศน์ระดับอุดมศึกษาประจำปี 2567 ในงาน?ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติคร 18 ม.ย. 67 11:47:31
 นางสาวจิราพร แก้วมาลา นศ.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันผู้ประกาศข่าวรายการโทรทัศน์ระดับอุดมศึกษาประจำปี 2567 ในงาน?ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติคร
55
#ยิ่งกว่าการเรียนในห้อง ก็การได้ลงสนามประลองศักยภาพตัวเอง **วันที่ 14 ก.พ. 67 ที่ผ่านมา #สาขาวิชาการตลาด #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลธานี 18 ม.ย. 67 11:43:13
 #ยิ่งกว่าการเรียนในห้อง ก็การได้ลงสนามประลองศักยภาพตัวเอง **วันที่ 14 ก.พ. 67 ที่ผ่านมา #สาขาวิชาการตลาด #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลธานี
66
ภาพบรรยากาศกิจกรรมไลฟ์สด #CME Valentine?s Day แนะนำสาขาพร้อมต้อนรับวาเลนไทน์ --------- วันที่ 13 ก.พ. 67 #สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18 ม.ย. 67 11:39:18
 ภาพบรรยากาศกิจกรรมไลฟ์สด #CME Valentine?s Day แนะนำสาขาพร้อมต้อนรับวาเลนไทน์ --------- วันที่ 13 ก.พ. 67 #สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
64
สาขาวิชาการตลาด โดย ผศ.ดร.อุมารินทร์ ราตรี และ ผศ.ดร.บุษยมาส ชื่นเย็น พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ถ่ายแบบภาพสำหรับงานประชาสัมพันธ์ รับเข้านักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง BBA Production Space 18 ม.ย. 67 11:31:59
 สาขาวิชาการตลาด โดย ผศ.ดร.อุมารินทร์ ราตรี และ ผศ.ดร.บุษยมาส ชื่นเย็น พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ถ่ายแบบภาพสำหรับงานประชาสัมพันธ์ รับเข้านักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง BBA Production Space
63
สร้างภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ อย่างมืออาชีพกับห้องสตูถ่ายภาพสุดชิค อุปกรณ์ครบครัน #BBA #Production #Space วันที่ 12 ก.พ. 67 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18 ม.ย. 67 11:28:35
 สร้างภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ อย่างมืออาชีพกับห้องสตูถ่ายภาพสุดชิค อุปกรณ์ครบครัน #BBA #Production #Space วันที่ 12 ก.พ. 67 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยสาขาวิชาการจัด 18 ม.ย. 67 11:22:39
 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยสาขาวิชาการจัด
61
วันที่ 11 ก.พ. 67 อาจารย์ ดร.ปณิสญา อธิจิตตา พร้อมด้วยนักศึกษา กศ.บป. เรียนการผลิตรายการโทรทัศน์และการตัดต่อวิดีทัศน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ Mac ณ ห้อง BBA Production Space 18 ม.ย. 67 11:19:34
 วันที่ 11 ก.พ. 67 อาจารย์ ดร.ปณิสญา อธิจิตตา พร้อมด้วยนักศึกษา กศ.บป. เรียนการผลิตรายการโทรทัศน์และการตัดต่อวิดีทัศน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ Mac ณ ห้อง BBA Production Space
61
การเรียนเข้มข้นพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติ เรื่องยากเราก็ทำได้ เพราะอาจารย์ทุ่มเท นักศึกษาก็ใจเกิน การจัดการการเรียนการสอน รายวิชาการวิจัยธุรกิจ หลักสูตร M.B.A. การจัดการ รุ่น 22-23 ภาคเรียนที่ 2/2566 18 ม.ย. 67 11:18:00
 การเรียนเข้มข้นพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติ เรื่องยากเราก็ทำได้ เพราะอาจารย์ทุ่มเท นักศึกษาก็ใจเกิน การจัดการการเรียนการสอน รายวิชาการวิจัยธุรกิจ หลักสูตร M.B.A. การจัดการ รุ่น 22-23 ภาคเรียนที่ 2/2566
56
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการขายออนไลน์ทางรอดธุรกิจที่ยังยืน และเทคนิคฉีกกรอกถ่ายภาพสินค้าให้ยูนีคมีสไตล์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิ 18 ม.ย. 67 11:09:19
 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการขายออนไลน์ทางรอดธุรกิจที่ยังยืน และเทคนิคฉีกกรอกถ่ายภาพสินค้าให้ยูนีคมีสไตล์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิ
69
วันที่ 26 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการขายออนไลน์ทางรอดธุรกิจที่ยังยืน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 18 ม.ย. 67 11:02:14
 วันที่ 26 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการขายออนไลน์ทางรอดธุรกิจที่ยังยืน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
62
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 18 ม.ย. 67 10:55:31
 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
59
อาจารย์พรชัย วีระนันทาเวทย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ?เข้าร่วมพิธีเปิด เยี่ยมและให้กำลังใจค่ายผู้นำนักศึกษาพัฒนาท้องถิ่น มีตัวแทนผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง อ.น้ำยืน จ 18 ม.ย. 67 10:52:27
 อาจารย์พรชัย วีระนันทาเวทย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ?เข้าร่วมพิธีเปิด เยี่ยมและให้กำลังใจค่ายผู้นำนักศึกษาพัฒนาท้องถิ่น มีตัวแทนผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ?เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง อ.น้ำยืน จ
58
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านอาชีพรายชั้นปี (BACC) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 18 ม.ย. 67 10:45:04
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านอาชีพรายชั้นปี (BACC) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
63
แผนธุรกิจ เรียนสนุก เข้าใจง่าย กับ Business Model Canvas โดย อ.ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ วิทยากรมือหนึ่ง ให้เกียรติร่วมบรรยายในคลาสเรียนของผศ.ดร.อุมารินทร์ ราตรี รายวิชาการตลาดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จาก คณะเกษตรศาสตร์  มหา 18 ม.ย. 67 10:41:12
 แผนธุรกิจ เรียนสนุก เข้าใจง่าย กับ Business Model Canvas โดย อ.ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ วิทยากรมือหนึ่ง ให้เกียรติร่วมบรรยายในคลาสเรียนของผศ.ดร.อุมารินทร์ ราตรี รายวิชาการตลาดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จาก คณะเกษตรศาสตร์ มหา
48
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารอินทนิล ชั้น 3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการ เตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งงานนักวิชาการการเงินและบัญชี ให้กับนักศึกษาชั้น ปี 3 และชั้นปี 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา และอยากจะเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี โดยได้รับเกีย 18 ม.ย. 67 10:38:03
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารอินทนิล ชั้น 3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการ เตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งงานนักวิชาการการเงินและบัญชี ให้กับนักศึกษาชั้น ปี 3 และชั้นปี 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา และอยากจะเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี โดยได้รับเกีย
58
วันที่ 1 ก.พ. 67 นำโดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประนอม คำผา ที่ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ---------------- #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18 ม.ย. 67 10:27:45
 วันที่ 1 ก.พ. 67 นำโดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประนอม คำผา ที่ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ---------------- #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62