หัวข้อกิจกรรม อ่าน
27 ก.พ. 61 11:21:13
 กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม(คลัสเตอร์) ปีที่ 4
1116
27 ก.พ. 61 11:17:48
 ระดมกันปลูกต้นไม้เพื่อประดับตกแต่งบริเวณคณะ
1107
16 ก.พ. 61 14:11:01
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2560
1135
16 ก.พ. 61 14:06:33
 ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 สหกรณ์บริการ
1131
16 ก.พ. 61 12:34:28
 กิจกรรม KM BUDDY BBA&PHN@UBRU
1109
16 ก.พ. 61 12:33:05
 กิจกรรม KM BUDDY BBA&PHN@UBRU
1128
16 ก.พ. 61 12:30:45
 ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2560
1130
16 ก.พ. 61 12:27:56
 ประชุมคณะกรรมการการจัดทำวารสารการจัดการและการพัฒนา
1127
16 ก.พ. 61 12:15:49
 BBA จิตอาสา ทำดีถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
1101
16 ก.พ. 61 12:09:51
 ส่งมอบดอกไม้จันทน์
1132
16 ก.พ. 61 11:45:57
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
1129
16 ก.พ. 61 11:36:32
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 7/2560
1122
16 ก.พ. 61 10:21:59
 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปรับปรุง (Improvement Plan)ประจำปีงบประมาณ 2560
1114
16 ก.พ. 61 09:43:32
 บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 3 ACBA 2017
1132
19 ก.ค. 60 11:09:09
 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
1120
18 ก.ค. 60 11:11:50
 ปรับภูมิทัศน์ เตรียมปลูกปอเทือง
1119
17 ก.ค. 60 14:04:26
 ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณของบุคลากร
1104
12 ก.ค. 60 11:03:25
 ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยมือใหม่
1138
11 ก.ค. 60 13:55:41
 ประชุม กบ. คณะ ครั้งที่ 6
1128
7 ก.ค. 60 12:10:44
 รำบุญข้าวประดับดิน
1135
3 ก.ค. 60 16:43:45
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560
1143
3 ก.ค. 60 09:46:34
 ประชุมจัดทำวารสารวิชาการ
1100
25 มิ.ย. 60 10:44:31
 ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป
1135
25 มิ.ย. 60 09:54:40
 คณะผู้แทนทูตอิสราเอล เยี่ยมเยือนคณะบริหารฯ
1131
25 มิ.ย. 60 09:47:46
 เยี่ยมชม Cluster
1121