หัวข้อข่าว อ่าน
17 ก.ค. 67 13:29:12  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยดีเด่น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 17
4 ก.ค. 67 08:54:04  4 - 20 ก.ค. 67 เปิดจองรายวิชาของนักศึกษา กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 51
21 มิ.ย. 67 18:04:40  แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ภาคปกติ และ กศ.บป. 53
21 มิ.ย. 67 17:58:27  แนวปฏิบัติ การขอเปิดรายวิชาเพิ่ม กศ.บป.1-67 41
21 มิ.ย. 67 17:58:01  แนวปฏิบัติ การขอเปิดรายวิชาเพิ่ม ภาคปกติ 1-67 40
12 มิ.ย. 67 16:02:19  ผลการพิจารณาเลือนสอบปลายภาค (หลังวันสอบ) ภาคเรียนที่ 3/2566 81
27 พ.ค. 67 14:42:22  23-30 พ.ค. 67 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ 92
17 พ.ค. 67 10:54:43  ด่วน ‼ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา จำนวนมากทุกสาขาวิช กับ DCT 104
15 พ.ค. 67 10:01:57  20-21พ.ค. 67 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาผลงานวิจัยและตำราเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” 92
14 พ.ค. 67 13:07:37  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 กศ.บป. รุ่นที่ 55 146
7 พ.ค. 67 09:48:28  ข่าวดี สำหรับ "นักเรียนทุน" โอกาสดีของนักการตลาดในอนาคต สมัครได้เลย!! 110
2 พ.ค. 67 14:48:46  ประกาศ สำหรับนักศึกษา กองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2567 113
2 พ.ค. 67 14:43:25  นักศึกษา รอบที่ 2 ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ https://www.mytcas.com/ วันที่ 2-3 พ.ค. 67 111
2 พ.ค. 67 14:38:01  ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา 3/2567 95
30 ม.ย. 67 11:05:37  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 111
30 ม.ย. 67 11:01:15  ปฏิทินการเรียนการสอน 1/2567 116
30 ม.ย. 67 10:56:42  ปฏิทินการเรียนการสอน 3/66 120
30 ม.ย. 67 10:30:16  แนวปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 1/67 ภาคปกติ 107
11 ม.ย. 67 14:29:20  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2/3 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2567 172
13 ธ.ค. 66 11:26:31  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1/3 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน 925
13 ธ.ค. 66 11:24:24  รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 779
13 ธ.ค. 66 11:23:13  รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 734
23 ก.ย. 66 11:42:39  แนวปฏิบัติเลื่อนสอบปลายภาคหลังวันสอบปลายภาค 1/2566 718
6 ก.ย. 66 15:26:17  สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้ไปรับปริญญาบัตรที่ มรภ.สกลนคร (สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 – 2564) 765
22 ส.ค. 66 15:15:46  ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2566 736