20-21พ.ค. 67 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาผลงานวิจัยและตำราเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาผลงานวิจัยและตำราเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”  ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล คณาจารย์ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คลิก ภายในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post