หัวข้อข่าว อ่าน
8 มี.ค. 60 11:19:19  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 716
7 มี.ค. 60 09:17:09  บริษัท อินมายด์ คลินเนอร์ เซอร์วิส จำกัด รับสมัครนักศึกษา(Part Time) 715
6 มี.ค. 60 16:31:57  เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “ โมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้าน” 719
1 มี.ค. 60 14:06:02  3 - 5 มี.ค. 60 คณะฯ จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 716
1 มี.ค. 60 14:04:47  คัดเลือก นศ.นิเทศศาสตร์ อบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคต 703
1 มี.ค. 60 09:19:58  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน 714
25 ก.พ. 60 23:12:30  คอมฯ ธุรกิจ จะจัดศึกษาดูงาน 717
24 ก.พ. 60 13:58:28  เชิญร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 705
24 ก.พ. 60 13:49:15  เชิญร่วมอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือและตำราทางวิชาการ 705
24 ก.พ. 60 13:42:40  เชิญร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงฯ 712
24 ก.พ. 60 13:29:40  สกอ. เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ 720
24 ก.พ. 60 13:03:35  เชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย 715
24 ก.พ. 60 12:48:42  เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 705
23 ก.พ. 60 11:19:45  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 717
22 ก.พ. 60 15:04:25  เชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ 724
22 ก.พ. 60 14:37:02  สมศ. รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 718
20 ก.พ. 60 12:49:21  เชิญร่วมอบรมพัฒนานักวิจัย จำนวน 11 หลักสูตร 697
20 ก.พ. 60 12:38:28  สวทช. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ 705
20 ก.พ. 60 11:42:05  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 706
20 ก.พ. 60 11:32:56  ม.ขอนแก่น ร่วมส่งบทความวิจัย 703
17 ก.พ. 60 16:16:32  ขยายระยะรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2560 705
17 ก.พ. 60 14:20:55  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Leadership Development Program” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ 47-48 706
17 ก.พ. 60 14:05:10   เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการสนันสนุนให้นักศึกษาภาควิชาการตลาด 706
15 ก.พ. 60 16:14:25  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 720
15 ก.พ. 60 13:38:03  การจัดการทั่วไป จัดศึกษาดูงาน 718