หัวข้อข่าว อ่าน
22 มี.ค. 60 20:52:08  สายนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 841
20 มี.ค. 60 17:33:06  เชิญร่วมกิจกรรมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 828
20 มี.ค. 60 17:18:08  คณะบริหารฯ มรภ.อบ. เชิญร่วมส่งบทความวิชาการ/วิจัย 848
20 มี.ค. 60 17:06:16  ธ.อิสลาม เปิดบริการสินเชื่อสวัสดิการ 864
20 มี.ค. 60 17:01:21  เชิญร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 821
20 มี.ค. 60 16:53:42  เชิญร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 838
20 มี.ค. 60 16:36:33  วช. เชิญร่วมส่งข้อเสนอวิจัย 812
19 มี.ค. 60 22:00:02  เชิญร่วมงานเสวนา 800
19 มี.ค. 60 21:45:42  เชิญร่วมส่งบทความด้านบริหารธุรกิจฯ 809
16 มี.ค. 60 16:22:31  กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาค กศ.บป. 824
16 มี.ค. 60 14:16:19  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 819
15 มี.ค. 60 10:21:12  ขอเชิญเข้าร่วมงาน UBU JOB FAIR 2017 819
15 มี.ค. 60 10:04:05  กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ 820
13 มี.ค. 60 17:01:51  การอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 849
11 มี.ค. 60 09:52:23  อบรมหลักสูตรเชิญร่วมอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ/รายงานการประชุม 809
10 มี.ค. 60 16:52:57  ประชุมวิชาการระดับชาติ : นวัตกรรมการจัดการ 812
10 มี.ค. 60 16:33:09   "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560" 827
10 มี.ค. 60 13:34:13  ตารางสอบปลายภาค 2/2559 ของนักศึกษาภาคปกติ 840
8 มี.ค. 60 11:19:19  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 830
7 มี.ค. 60 09:17:09  บริษัท อินมายด์ คลินเนอร์ เซอร์วิส จำกัด รับสมัครนักศึกษา(Part Time) 839
6 มี.ค. 60 16:31:57  เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “ โมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้าน” 840
1 มี.ค. 60 14:06:02  3 - 5 มี.ค. 60 คณะฯ จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 830
1 มี.ค. 60 14:04:47  คัดเลือก นศ.นิเทศศาสตร์ อบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคต 815
1 มี.ค. 60 09:19:58  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน 832
25 ก.พ. 60 23:12:30  คอมฯ ธุรกิจ จะจัดศึกษาดูงาน 838