หัวข้อข่าว อ่าน
6 ก.ค. 60 11:09:02  เชิญสมัครร่วมโครงการ Young Professionals Programme 138
6 ก.ค. 60 10:58:10  เชิญร่วมงานปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง 151
6 ก.ค. 60 10:49:00  เชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 221
6 ก.ค. 60 10:26:53  ประกวด Angel Fund for Startup 168
6 ก.ค. 60 09:53:33  เชิญร่วมงาน "ปลุกพลัง เถ้าแก่ขั้นเทพ" 169
6 ก.ค. 60 09:10:23  เชิญร่วมงานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 3 351
5 ก.ค. 60 13:38:24  นศ. คณะบริหารฯ ร่วมรำสืบสานประเพณีแห่เทียน 249
4 ก.ค. 60 09:13:33  คัดเลือกรางวัลสุดยอดครูดี และครูดีชายขอบ 256
4 ก.ค. 60 09:07:41  คัดเลือก "ครูดีปูชนียบุคคล" 144
3 ก.ค. 60 08:49:35  สัมภาษณ์ประธานสาขาวิชาการบัญชี 154
1 ก.ค. 60 13:04:29  เชิญร่วมส่งบทความวิจัยงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน 212
29 มิ.ย. 60 15:16:57  ประกาศผลการเลือกตั้งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 291
28 มิ.ย. 60 13:53:00  ม.บูรพา เชิญประชุมวิชาการ 296
28 มิ.ย. 60 13:44:01  เชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 146
28 มิ.ย. 60 13:35:45  มสธ. จัดอบรม 6 หลักสูตร 223
28 มิ.ย. 60 12:34:17  เชิญร่วมประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup 142
28 มิ.ย. 60 12:13:56  เชิญร่วมอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย 131
28 มิ.ย. 60 12:10:43  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ 130
28 มิ.ย. 60 11:59:58  เชิญส่งบทคัดย่อ/บทความ ในงาน INCOMaR ครั้งที่ 7 134
28 มิ.ย. 60 11:44:15  เชิญร่วม LAMS NCE 2017 227
28 มิ.ย. 60 10:46:24  เชิญอบรม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 275
28 มิ.ย. 60 10:36:23  เชิญร่วมงาน NIDA Knowledge Forum 2017 148
28 มิ.ย. 60 10:15:17  มหกรรมพัฒนางานประจำ 125
28 มิ.ย. 60 09:53:38  เวลาเปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัย 110
22 มิ.ย. 60 14:22:25  กิจกรรม เดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day 200