หัวข้อข่าว อ่าน
19 ม.ย. 60 10:55:12  แจ้งกำหนดการยืม - คืนหนังสือ 528
18 ม.ย. 60 10:36:46  ม.ศิลปากร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 544
18 ม.ย. 60 10:20:35  มธ. เชิญร่วมอบรมพัฒนาทักษะ 545
12 ม.ย. 60 14:47:05  เชิญร่วมอบรม WIL 546
11 ม.ย. 60 08:58:21  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 563
11 ม.ย. 60 08:47:58  ขอความร่วมมือในการดูแลการปิดไฟฟ้า - น้ำประปา 536
10 ม.ย. 60 15:54:53  แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 659
10 ม.ย. 60 15:49:06  ประกาศกำหนดรหัสพยัญชนะ และเลขประจำฯ 549
10 ม.ย. 60 15:45:09  จุลสารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ศธ. 559
10 ม.ย. 60 15:36:56  เชิญร่วมงาน "IP Fair 2017" 523
10 ม.ย. 60 15:30:20  ม.ศิลปากร เชิญร่วมอบรมการบริหารทรัพย์สิน 547
9 ม.ย. 60 15:58:12  เชิญร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่า ปี 2560 531
5 ม.ย. 60 14:52:45  รายงานภาวะเศรษฐกิจ 528
5 ม.ย. 60 14:49:19  ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 524
5 ม.ย. 60 14:45:55  มรภ.สุรินทร์ รับโอนข้าราชการ 534
5 ม.ย. 60 14:35:47  มรภ.กาญจนบุรี รับโอนข้าราชการ 606
5 ม.ย. 60 11:54:51  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนา Web Aplication ด้วยระบบ GISTDA Portal 542
5 ม.ย. 60 11:45:45  ขอเชิญร่วมอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work - Integrated Learning : WIL) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-9 ฤษภาคม 2560 541
5 ม.ย. 60 11:35:12  ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง รุ่นที่6 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 541
5 ม.ย. 60 11:15:03  แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ เข้าปีการศึกษา 2556 และ 2557 ภาคเรียนที่ 3/59 541
5 ม.ย. 60 11:05:45  ขอเชิญนิสิต นักศึกาาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 (Thand Research Expo 2017) 531
5 ม.ย. 60 10:00:41  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี 2560 527
31 มี.ค. 60 15:03:15  พัฒนาศักยภาพชุมชนยั่งยืน 550
30 มี.ค. 60 14:53:11  ตารางสอบปลายภาค 2/2559 ของนักศึกษาภาค กศ.บป. 555
30 มี.ค. 60 13:35:01  รับสมัครนักศึกษา ป.เอก DBA และ ป.โท MBA 751