หัวข้อข่าว อ่าน
27 มี.ค. 60 17:09:47  เชิญร่วมส่งบทความวิจัย/วิชาการ 715
27 มี.ค. 60 16:52:45  สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 711
27 มี.ค. 60 16:49:52  ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้านวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธานี 706
27 มี.ค. 60 16:44:07  สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.ราชภัฏราชนครินทร์ 712
27 มี.ค. 60 10:26:38  บริษัท จงสถิตย์ จำกัด และบริษัทในเครือ รับสมัครงาน ด่วน!!! 708
26 มี.ค. 60 11:57:23  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ 716
23 มี.ค. 60 18:19:59  ประกวดออกแบบตั้งชื่อ Mascot 705
22 มี.ค. 60 20:52:08  สายนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 717
20 มี.ค. 60 17:33:06  เชิญร่วมกิจกรรมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 717
20 มี.ค. 60 17:18:08  คณะบริหารฯ มรภ.อบ. เชิญร่วมส่งบทความวิชาการ/วิจัย 721
20 มี.ค. 60 17:06:16  ธ.อิสลาม เปิดบริการสินเชื่อสวัสดิการ 725
20 มี.ค. 60 17:01:21  เชิญร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 708
20 มี.ค. 60 16:53:42  เชิญร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 713
20 มี.ค. 60 16:36:33  วช. เชิญร่วมส่งข้อเสนอวิจัย 702
19 มี.ค. 60 22:00:02  เชิญร่วมงานเสวนา 701
19 มี.ค. 60 21:45:42  เชิญร่วมส่งบทความด้านบริหารธุรกิจฯ 703
16 มี.ค. 60 16:22:31  กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาค กศ.บป. 711
16 มี.ค. 60 14:16:19  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 705
15 มี.ค. 60 10:21:12  ขอเชิญเข้าร่วมงาน UBU JOB FAIR 2017 707
15 มี.ค. 60 10:04:05  กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ 708
13 มี.ค. 60 17:01:51  การอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 720
11 มี.ค. 60 09:52:23  อบรมหลักสูตรเชิญร่วมอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ/รายงานการประชุม 699
10 มี.ค. 60 16:52:57  ประชุมวิชาการระดับชาติ : นวัตกรรมการจัดการ 700
10 มี.ค. 60 16:33:09   "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560" 709
10 มี.ค. 60 13:34:13  ตารางสอบปลายภาค 2/2559 ของนักศึกษาภาคปกติ 709