หัวข้อข่าว อ่าน
20 มี.ค. 60 16:53:42  เชิญร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 243
20 มี.ค. 60 16:36:33  วช. เชิญร่วมส่งข้อเสนอวิจัย 255
19 มี.ค. 60 22:00:02  เชิญร่วมงานเสวนา 178
19 มี.ค. 60 21:45:42  เชิญร่วมส่งบทความด้านบริหารธุรกิจฯ 219
16 มี.ค. 60 16:22:31  กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาค กศ.บป. 277
16 มี.ค. 60 14:16:19  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 167
15 มี.ค. 60 10:21:12  ขอเชิญเข้าร่วมงาน UBU JOB FAIR 2017 167
15 มี.ค. 60 10:04:05  กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ 217
13 มี.ค. 60 17:01:51  การอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 195
11 มี.ค. 60 09:52:23  อบรมหลักสูตรเชิญร่วมอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ/รายงานการประชุม 223
10 มี.ค. 60 16:52:57  ประชุมวิชาการระดับชาติ : นวัตกรรมการจัดการ 209
10 มี.ค. 60 16:33:09   "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560" 171
10 มี.ค. 60 13:34:13  ตารางสอบปลายภาค 2/2559 ของนักศึกษาภาคปกติ 341
8 มี.ค. 60 11:19:19  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 224
7 มี.ค. 60 09:17:09  บริษัท อินมายด์ คลินเนอร์ เซอร์วิส จำกัด รับสมัครนักศึกษา(Part Time) 328
6 มี.ค. 60 16:31:57  เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “ โมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้าน” 250
1 มี.ค. 60 14:06:02  3 - 5 มี.ค. 60 คณะฯ จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 258
1 มี.ค. 60 14:04:47  คัดเลือก นศ.นิเทศศาสตร์ อบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคต 271
1 มี.ค. 60 09:19:58  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน 156
25 ก.พ. 60 23:12:30  คอมฯ ธุรกิจ จะจัดศึกษาดูงาน 217
24 ก.พ. 60 13:58:28  เชิญร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 187
24 ก.พ. 60 13:49:15  เชิญร่วมอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือและตำราทางวิชาการ 217
24 ก.พ. 60 13:42:40  เชิญร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงฯ 203
24 ก.พ. 60 13:29:40  สกอ. เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ 185
24 ก.พ. 60 13:03:35  เชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย 283