หัวข้อข่าว อ่าน
1 พ.ค. 60 22:56:18  มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต 156
1 พ.ค. 60 16:41:02  วช. เชิญลงทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ 230
1 พ.ค. 60 16:26:52  มรภ.เทพสตรี เชิญร่วมส่งบทความตีพิมพ์ 249
1 พ.ค. 60 10:34:35  ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ "เศรษฐทัศน์" ประจำปี 2560 266
30 ม.ย. 60 22:20:12  เปิดโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพิ่มสุข 199
30 ม.ย. 60 22:11:57  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมทำบุญในงานเทศน์มหาชาติ 211
30 ม.ย. 60 21:57:27  ม.แม่โจ้ เชิญร่วมงานและประกวดนวัตกรรม 154
30 ม.ย. 60 21:47:24  คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ 192
30 ม.ย. 60 21:09:55  คำสั่ง 1342/2560 ให้พนักงานไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม 190
30 ม.ย. 60 21:04:22  คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 296
30 ม.ย. 60 20:57:03  เชิญ นศ. ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด 214
30 ม.ย. 60 20:36:34  ม.บูรพา จัดอบรม 19 หลักสูตร 863
30 ม.ย. 60 20:25:52  มจธ. จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง 168
21 ม.ย. 60 10:41:36  วันศุกร์..เชิญร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานี 234
19 ม.ย. 60 15:15:22  คำสั่งย้ายพนักงานไปสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 151
19 ม.ย. 60 11:20:58  มร.ชม. รับสมัครงาน 80 อัตรา 155
19 ม.ย. 60 11:11:38  คำสั่งให้พนักงานไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม 140
19 ม.ย. 60 11:03:49  ม.เรศวร จัดอบรม 11 หลักสูตร 132
19 ม.ย. 60 10:55:12  แจ้งกำหนดการยืม - คืนหนังสือ 129
18 ม.ย. 60 10:36:46  ม.ศิลปากร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 228
18 ม.ย. 60 10:20:35  มธ. เชิญร่วมอบรมพัฒนาทักษะ 114
12 ม.ย. 60 14:47:05  เชิญร่วมอบรม WIL 204
11 ม.ย. 60 08:58:21  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 145
11 ม.ย. 60 08:47:58  ขอความร่วมมือในการดูแลการปิดไฟฟ้า - น้ำประปา 156
10 ม.ย. 60 15:54:53  แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 382