หัวข้อข่าว อ่าน
30 ม.ย. 60 22:11:57  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมทำบุญในงานเทศน์มหาชาติ 521
30 ม.ย. 60 21:57:27  ม.แม่โจ้ เชิญร่วมงานและประกวดนวัตกรรม 519
30 ม.ย. 60 21:47:24  คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ 532
30 ม.ย. 60 21:09:55  คำสั่ง 1342/2560 ให้พนักงานไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม 530
30 ม.ย. 60 21:04:22  คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 555
30 ม.ย. 60 20:57:03  เชิญ นศ. ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด 545
30 ม.ย. 60 20:36:34  ม.บูรพา จัดอบรม 19 หลักสูตร 553
30 ม.ย. 60 20:25:52  มจธ. จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง 528
21 ม.ย. 60 10:41:36  วันศุกร์..เชิญร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานี 532
19 ม.ย. 60 15:15:22  คำสั่งย้ายพนักงานไปสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 527
19 ม.ย. 60 11:20:58  มร.ชม. รับสมัครงาน 80 อัตรา 540
19 ม.ย. 60 11:11:38  คำสั่งให้พนักงานไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม 522
19 ม.ย. 60 11:03:49  ม.เรศวร จัดอบรม 11 หลักสูตร 546
19 ม.ย. 60 10:55:12  แจ้งกำหนดการยืม - คืนหนังสือ 522
18 ม.ย. 60 10:36:46  ม.ศิลปากร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 529
18 ม.ย. 60 10:20:35  มธ. เชิญร่วมอบรมพัฒนาทักษะ 575
12 ม.ย. 60 14:47:05  เชิญร่วมอบรม WIL 543
11 ม.ย. 60 08:58:21  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 531
11 ม.ย. 60 08:47:58  ขอความร่วมมือในการดูแลการปิดไฟฟ้า - น้ำประปา 519
10 ม.ย. 60 15:54:53  แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 524
10 ม.ย. 60 15:49:06  ประกาศกำหนดรหัสพยัญชนะ และเลขประจำฯ 523
10 ม.ย. 60 15:45:09  จุลสารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ศธ. 532
10 ม.ย. 60 15:36:56  เชิญร่วมงาน "IP Fair 2017" 536
10 ม.ย. 60 15:30:20  ม.ศิลปากร เชิญร่วมอบรมการบริหารทรัพย์สิน 529
9 ม.ย. 60 15:58:12  เชิญร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่า ปี 2560 526