ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา 3/2567

ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2566 (ภาคฤดูร้อน)
ระบบลงทะเบียนเรียน https://reg.ubru.ac.th/login.aspx


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post