ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ 3 ท่าน ได้แก่

1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีผลงานดีเด่น ได้แก่ นายวรนาท ใจวงศา ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขต อุบลราชธานี 2 ธนาคารออมสิน

2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ได้แก่ นางมนฤดี สุวรรณฏ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี , หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผู้มีคุณูปการต่อคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนางภัทรนิษฐ์ เตชะไชยสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทกิจเจริญโฮม จำกัด และเอซีจี โฮม อุบลราชธานี (กิจเจริญโฮม) , รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ริคโค่ จำกัด , กรรมการหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี

#BBA #UBRU #ศิษย์เก่าดีเด่น #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post