หัวข้อข่าว อ่าน
11 ม.ย. 67 14:29:20  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2/3 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2567 13
13 ธ.ค. 66 11:26:31  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1/3 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน 783
13 ธ.ค. 66 11:24:24  รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 613
13 ธ.ค. 66 11:23:13  รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 586
23 ก.ย. 66 11:42:39  แนวปฏิบัติเลื่อนสอบปลายภาคหลังวันสอบปลายภาค 1/2566 572
6 ก.ย. 66 15:26:17  สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้ไปรับปริญญาบัตรที่ มรภ.สกลนคร (สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 – 2564) 626
22 ส.ค. 66 15:15:46  ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2566 582
26 มิ.ย. 66 12:39:58  วันที่ 4 ก.ค. 66 กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง BBA และ ปฐมนิเทศในระดับหลักสูตร 615
26 มิ.ย. 66 12:38:55  วันที่ 3-5 ก.ค. 2566 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 643
21 มิ.ย. 66 08:27:12  แนวปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 1/66 กศ.บป. 606
21 มิ.ย. 66 08:26:32  แนวปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 1/66 ภาคปกติ 605
21 มิ.ย. 66 08:25:46  แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาเพิ่ม 1/2566 กศ.บป. 595
21 มิ.ย. 66 08:23:43  แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาเพิ่ม 1/2566 ภาคปกติ 574
10 มิ.ย. 66 16:35:32  ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1/66 614
5 ม.ย. 66 16:33:40  กำหนดปิด-เปิดภาคเรียน และการจองรายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 3/2565 634
13 มี.ค. 66 16:01:06  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2/1 560
13 มี.ค. 66 15:58:43  17 - 30 มิถุนายน 2566 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี กศ.บป.รุ่นที่ 54 ปีการศึกษา 2566 เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ 559
13 มี.ค. 66 15:56:41  1-11 เมษายน 2566 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 QUOTA 598
7 มี.ค. 66 16:40:15  ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565 550
7 มี.ค. 66 11:35:04  กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/65 541
3 มี.ค. 66 13:15:06  CME on Tour 612
1 มี.ค. 66 15:20:16  แนวปฏิบัติและขั้นตอนการขอเลื่อนสอบปลายภาคหลังวันสอบ ภาคเรียนที่ 2/2565 590
19 ม.ค. 66 08:56:01  นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คว้า 3 รางวัลใหญ่ การประกวดภาพถ่าย "เภสัช มช. 6 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ" 569
19 ม.ค. 66 08:52:55  ร่วมเป็นกำลังใจให้กับคณาจารย์และนักศึกษาทีม DBM Smart Motion ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 มกราคม 2566 ณ แพทยสมาคม กรุงเทพฯ 666
9 พ.ย. 65 14:43:06  ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565 688