หัวข้อข่าว อ่าน
12 มิ.ย. 67 16:02:19  ผลการพิจารณาเลือนสอบปลายภาค (หลังวันสอบ) ภาคเรียนที่ 3/2566 10
27 พ.ค. 67 14:42:22  23-30 พ.ค. 67 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ 47
17 พ.ค. 67 10:54:43  ด่วน ‼ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา จำนวนมากทุกสาขาวิช กับ DCT 55
15 พ.ค. 67 10:01:57  20-21พ.ค. 67 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาผลงานวิจัยและตำราเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” 58
14 พ.ค. 67 13:07:37  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 กศ.บป. รุ่นที่ 55 69
7 พ.ค. 67 09:48:28  ข่าวดี สำหรับ "นักเรียนทุน" โอกาสดีของนักการตลาดในอนาคต สมัครได้เลย!! 72
2 พ.ค. 67 14:48:46  ประกาศ สำหรับนักศึกษา กองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2567 65
2 พ.ค. 67 14:43:25  นักศึกษา รอบที่ 2 ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ https://www.mytcas.com/ วันที่ 2-3 พ.ค. 67 69
2 พ.ค. 67 14:38:01  ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา 3/2567 58
30 ม.ย. 67 11:05:37  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 77
30 ม.ย. 67 11:01:15  ปฏิทินการเรียนการสอน 1/2567 78
30 ม.ย. 67 10:56:42  ปฏิทินการเรียนการสอน 3/66 83
30 ม.ย. 67 10:30:16  แนวปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 1/67 ภาคปกติ 76
11 ม.ย. 67 14:29:20  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2/3 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2567 135
13 ธ.ค. 66 11:26:31  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1/3 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน 879
13 ธ.ค. 66 11:24:24  รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 725
13 ธ.ค. 66 11:23:13  รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 698
23 ก.ย. 66 11:42:39  แนวปฏิบัติเลื่อนสอบปลายภาคหลังวันสอบปลายภาค 1/2566 675
6 ก.ย. 66 15:26:17  สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้ไปรับปริญญาบัตรที่ มรภ.สกลนคร (สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 – 2564) 715
22 ส.ค. 66 15:15:46  ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2566 693
26 มิ.ย. 66 12:39:58  วันที่ 4 ก.ค. 66 กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง BBA และ ปฐมนิเทศในระดับหลักสูตร 719
26 มิ.ย. 66 12:38:55  วันที่ 3-5 ก.ค. 2566 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 767
21 มิ.ย. 66 08:27:12  แนวปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 1/66 กศ.บป. 708
21 มิ.ย. 66 08:26:32  แนวปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 1/66 ภาคปกติ 705
21 มิ.ย. 66 08:25:46  แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาเพิ่ม 1/2566 กศ.บป. 704