1-11 เมษายน 2566 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 QUOTA

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 QUOTA โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนในพื้นที่ฯและผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ฯ) รับผู้ที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 ปวช. กศน. (ใช้ GPAX 5-6 ภาคเรียน) ปวส.(ใช้GPAX 3-4 ภาคเรียน) รอบที่ 2/2

เปิดรับสมัครวันที่ 1-11 เมษายน 2566

สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ubru.ac.th/

รายละเอียด เกณฑ์ คุณสมบัติ การรับสมัคร ติดต่อสอบถาม 045-352-000 ต่อ 5601 1144 1147 งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post