สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

 

สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ENG TH

งานประชุมวิชาการ วารสาร

 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 2561

มิถุนายน

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12

 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2561

เมษายน
9th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences
พฤษภาคม
4th National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences
กรกฎาคม
5th International Conference on Security Studies
สิงหาคม
5th International Social Sciences and Business Research Conference
กันยายน
4th National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics
ตุลาคม
4th National and International Conference on Education Research and Social Development
พฤศจิกายน
8th National and International Conference on Humanities and Social Sciences
ธันวาคม
6th International Social Sciences and Business Research Conference

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post